Examen vid Fältarbetsskolan

Efter 40 veckors utbildning har eleverna vid Taktisk utbildning fältarbeten vid Fältarbetsskolan i Eksjö examinerats. Samtidigt utnämndes fyra kaptener som blir plutonchefer i fältarbetsförbandens insatsorganisation.

Tomas Gresius, gäststudent från Litauen, valde att genomföra sin kaptensutbildning i Sverige. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Tomas Gresius, Rikard Daleke, Mika Mäntyranta, Mattias Gleisner och Martin Kretz.
Tomas Gresius, Rikard Daleke, Mika Mäntyranta, Mattias Gleisner och Martin Kretz. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Tomas Gresius, Rikard Daleke, Mika Mäntyranta, Mattias Gleisner och Martin Kretz. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten

Som plutonchefer kommer de att få planera och leda cirka 40 soldater i exempelvis bro- och vägbyggnad, ammunitions- och minröjning, som är några av de uppgifter fältarbetsförbanden kan lösa.

De fyra kaptenerna är Mattias Gleisner och Martin Kretz från Ing 2 samt Rikard Daleke och Mika Mäntyranta från I 19.

Gäststudent

Ytterligare en elev, gäststudenten Tomas Gresius från Litauen, tog examen tillsammans med de svenska eleverna. Han får dock vänta ett halvår på sin kaptensutnämning eftersom Litauens befordringssystem innehåller praktiktjänstgöring innan nivåhöjning sker.

Tomas Gresius har genomfört sin grundläggande officersutbildning vid Fältarbetsskolan i Eksjö 2002-2004 och återkom för att genomföra sin utbildning på taktisk nivå.
 
Utbildningen har varit cirka 40 veckor lång, spridd över tiden från den 20 augusti 2007, då eleverna började sin utbildning vid Militärhögskolan (MHS).

Generell utbildning

Efter tio veckors generell utbildning vid MHS samlades alla blivande kaptener inom markstridsfunktionen till Markstridsskolan (MSS) i Skövde där tio veckors arenautbildning genomfördes. Slutligen har eleverna i cirka 20 veckor förkovrat sig i fältarbetsfunktionen vid Fältarbetsskolan.

Detta var den sista kullen elever som genomförde en samlad examen och utnämning till kapten. I Försvarsmaktens nya kompetensförsörjningssystem kommer fortsättningsvis utbildning och nivåhöjning ske individuellt utifrån insatsorganisationens behov och sökta befattningar.

Främste elev

Som "Främste elev, Taktisk utbildning fältarbeten 2007/2008" utnämndes kapten Rikard Daleke, med följande motivering:

"Rikard Daleke har uppvisat en engagerad och ambitiös inställning till lärandet.
Rikard har visat prov på mycket god förmåga att ta till sig och tillämpa både taktisk och teknisk utbildning. Rikard är som person stabil och har en ödmjukt självsäker inställning till sin omgivning. Rikard har stor kapacitet att lösa problem och uppgifter på ett jordnära sätt.