Christians mål är Hemvärnet

Hemvärnet eller Frivilliga motorcykelkåren, FMCK. Det är målet med den grundläggande soldatutbildningen för 22-årige Christian Sundin från Ånge. Christian är en av 40 ungdomar och även lite mer vuxna som just nu genomför GSU-hemvärn i Härnösand.- Jag siktar på att bli placerad inom hemvärnets Medelpadsbataljon sedan utbildningen är klar strax före jul, konstaterar Christian.

Medelåldern bland soldaterna är cirka 25 år, men det finns även de som är 19 år och runt 40. Foto: Uno Gradin
Christian Sundin från Ånge.
Christian Sundin från Ånge. Foto: Uno Gradin
Christian Sundin från Ånge. Foto: Uno Gradin

– GSU är också meriterande för den som söker till polishögskolan, fortsätter Christian. Mitt framtida yrkesval är polis eller brandman så det här passar perfekt.
När Christian inte går utbildning i Härnösand arbetar han som försäljare vid SJ i Ånge.
Christian ger utbildningen högt betyg sedan en tredjedel av de tre intensiva månaderna i Härnösand avverkats.
– Tempot är högt och vi får lära oss mycket. De inledande fältdygnen var kanske lite jobbiga, till exempel när vi skulle sätta upp 12- eller 20- mannatält.  Nu känns allt bra och jag ser fram mot fortsättningen, slutar Christian Sundin.

Parallellt med utbildningen i Härnösand pågår en utbildning av blivande bevakningslottor med Lottakåren som ansvarig. Innehållet är detsamma som den grundläggande soldatutbildningen och sker samordnat i Härnösand.

Försöksverksamhet

Det har gått elva år sedan värnpliktsutbildningen lades ned vid KA 5 i Härnösand. Finalen bestod i att utbilda en amfibiebataljon. Nu är det Västernorrlandsgruppen som finns i kanslihuset och i andra byggnader inom det före detta kasernområdet. Uppgiften är att stötta de tre hemvärnsbataljonerna och frivilligförsvaret i Västernorrland. GSU-hemvärn har tillkommit som lök på laxen.
– Vi hoppas få fortsätta med den här typen av utbildning, säger kompanichefen Jens Persson.
Det här är en försöksverksamhet som i år genomförs här i Härnösand och i Villingsberg med Örebro- Värmlandsgruppen som ansvarig. Upplägget är i stort sett identiskt med grundläggande soldatutbildning vid ett utbildningsregemente.
– Det finns flera syften med försöksverksamheten. Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg vill få fram ett beslutsunderlag för en eventuell fortsatt utbildning i framtiden. Bland annat ska information, rekrytering, metodik och ekonomi utvärderas.

I dagsläget finns det inget beslut om fortsatt GSU-utbildning i Härnösand. Enligt en preliminär planeringsinriktning vid rikshemvärnsstaben ska Västernorrlandsgruppen kunna genomföra två tremånadersutbildningar per år om beslut om detta fattas.
– Bakgrunden till GSU-utbildningen är att hemvärnsförbanden har fått det allt svårare att rekrytera personal på grund av att så få ungdomar nu får möjlighet att göra värnplikt. Detta gäller speciellt i Norrland där resekostnaderna för de värnpliktigas hemresor blir stora.
– Problemen med hemvärnets rekrytering är generellt störst i regioner som tappat sina utbildningsregementen. I regionen Västernorrland/Jämtland har till exempel  KA 5 i Härnösand försvunnit liksom I 21 och T 3 i Sollefteå samt I 5 och F 4 i Östersund, påpekar Jens Persson.

Utbildningen av GSU-plutonen i Härnösand leds av plutonchefen kapten Amos Hedberg, ställföreträdaren, löjtnant Thomas Olofsson samt löjtnant Charlotta Öhgren. Vid behov förstärks trion med specialkompetens.
Viktiga delar i utbildningen är vapentjänst, skyddstjänst, samband, sjukvård och skyddsvakt. Tre veckor ägnas åt stridsövningar. Första veckan i december genomförs slutövningar. Eleverna får betyg i samtliga delmoment.

En tredjedel tjejer

Huvudvapen under utbildningen är AK 4 B, men eleverna får också bekanta sig med AK 5.
Omkring en tredjedel av GSU-plutonen är flickor.
– Vi bor ihop med killarna, berättar 26-åriga Kristine Sjögren från Rättvik. Vi visste från början att det skulle vara så och vi tjejer ser inga problem med det. Vi duschar också tillsammans och det känns helt naturligt.
I Kristinas logement bor 14 soldater. Fyra av dem är kvinnor.
– Jag gillar utbildningen. Särskilt exercis och att skjuta med AK 4. Långa förflyttningar kan vara lite jobbiga, men det går allt bättre. Efter utbildningen tänker jag gå med i insatsplutonen hemma i Rättvik.
Det finns dock grabbar som inte vill duscha tillsammans med tjejerna. Ett avskilt duschutrymme i logementsbyggnaden har därför reserverats för enbart de killar som vill kunna duscha enskilt.

Åldersmässigt är tyngdpunkten bland eleverna cirka 25 år, men det finns även de som är 19 år och runt 40. De flesta kommer från Västernorrland, men det finns även deltagare från Västerbotten, Norrbotten och andra delar av Sverige.
150 sökte till utbildningen och av dessa gallrades drygt 40 fram. Ett krav är ett uttalat intresse för frivilligförsvar, liksom att vara fullt frisk, ha tillräcklig kroppsstyrka och vara minst normalbegåvade.
– En del av eleverna har kvalifikationer för befälsutbildning, konstaterar Jens Persson.