Bli officer!

Det är rådet som riktas till alla Sveriges soldater och sjömän som nu gör sin värnplikt. Det ges i samband med en informationsresa till huvuddelen av Sveriges förband under tre veckor i höst. Rundresan genomförs av två olika team officerare och kadetter från såväl Försvarshögskolan som Försvarsmakten.

Sjömän ur förbanden i Karlskrona tillsammans med personal ur MHS Karlberg före informationen. Foto: David Wolff/Försvarsmakten
Kadett David Wolff berättar om hur hans skoldag på Karlberg kan se ut.
Kadett David Wolff berättar om hur hans skoldag på Karlberg kan se ut. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Kadett David Wolff berättar om hur hans skoldag på Karlberg kan se ut. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten

Naturligtvis är inte alla intresserade av att bli officerare och kanske inte heller lämpliga. Alla får dock information om vad det innebär att utbilda sig till officer i det nya utbildningssystemet som nu har funnit fast form. Det nya utbildningssystemet har två huvudalternativ för den som vill gå vidare mot officersyrket.

Det ena alternativet är att du utbildar dig till specialistofficer under tre terminer. Efter dessa tre terminer anställs du som sergeant i Försvarsmakten. Det finns drygt 60 olika inriktningar med allt från mycket praktisk utbildning till inriktningar som innebär mycket teoretiska studier. Alla har det gemensamt att du efter utbildningen skall specialisera dig och få djupa kunskaper inom ett specifikt område. Specialistofficersutbildningen genomförs på Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor på olika håll i landet.

Det andra alternativet är att du studerar vid det treåriga officersprogrammet på Försvarshögskolan. Detta leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den utbildningen genomförs under två av åren på Militärhögskolan Karlberg i Solna, medan det tredje året genomförs på fack- och funktionsskolor. De två åren på Karlberg är huvudsakligen inriktade mot teoretiska studier, även om det också genomförs praktiska övningar under den tiden. Du kommer under de tre åren att vara både student på Försvarshögskolan och kadett i Försvarsmakten. Efter examen kan du söka anställning som fänrik på något av Försvarsmaktens förband. Målsättningen för den som går officersprogrammet är att bli chef, inledningsvis på lägre nivå.

För båda alternativen gäller att du under hela utbildningstiden kommer att ha samma förmåner som en värnpliktig, det vill säga dagersättning, fri mat, fritt boende med mera. Du har även fri studielitteratur.

Mer information om utbildningen till specialistofficer hittar du via länken under relaterad information till höger.
Mer information om utbildningen på officersprogrammet finner du på Försvarshögskolans hemsida via länken till höger.
Om du vill veta mer om Karlberg som utbildningsplats kan du söka information till vänster under skolans rubrik eller i skolans informationsbroschyr till höger.