Armésoldater till flygvapnet

Två dagar före muck anordnades en helkväll för soldaterna från I 19 och A 9 på besök vid Luleå garnison. Blickarna riktades mot den mörka himlen när JAS 39 Gripen startade för kvällsflygning och en helikopter 10 flög förbi.

Här svarar flygtekniker Jonas Rimér på frågor om JAS 39 Gripen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att hålla den territoriella integriteten. På stridsledningsenheten fick soldaterna information om luftbevakning och se en ögonblicksbild över trafiken i lufthavet.
En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att hålla den territoriella integriteten. På stridsledningsenheten fick soldaterna information om luftbevakning och se en ögonblicksbild över trafiken i lufthavet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Tisdagskvällar är det ordinarie flygverksamhet så soldaterna fick se när JAS 39 Gripen startade för mörkerflygning. Strax efteråt flög en helikopter 10 förbi och hovrade upp ett moln av snö.
Tisdagskvällar är det ordinarie flygverksamhet så soldaterna fick se när JAS 39 Gripen startade för mörkerflygning. Strax efteråt flög en helikopter 10 förbi och hovrade upp ett moln av snö. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att hålla den territoriella integriteten. På stridsledningsenheten fick soldaterna information om luftbevakning och se en ögonblicksbild över trafiken i lufthavet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Tisdagskvällar är det ordinarie flygverksamhet så soldaterna fick se när JAS 39 Gripen startade för mörkerflygning. Strax efteråt flög en helikopter 10 förbi och hovrade upp ett moln av snö. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

För att väcka intresset för de olika yrkesinriktningarna som finns inom flygvapnet var soldater från arméförbanden i Boden inbjudna till Luleå garnison. De hade under en yrkesmässa på I 19 anmält sig för att få besöka flottiljen och se verksamheten. Tisdagen den 25 november, i samband med kvällsflygning, fick soldaterna träffa flygtekniker, helikoptertekniker, stridspiloter, underrättelsepersonal och luftbevakare på deras respektive arbetsplatser.

Officersutbildning

Under kvällen fick soldaterna information om utbildningen och vilka krav som gäller för att söka till officersprogrammet eller specialistofficersutbildningen. En av dem som informerade var flygtekniker Jonas Rimér.
– Studietiden var en mycket rolig tid. Man får vänner för livet, men jag ska inte sticka under stolen med att det är mycket att plugga, sa flygtekniker Jonas Rimér.

I hangaren visade Jonas Rimér JAS 39 Gripen för besökarna. Han berättade om hur de arbetar som flygtekniker och om vilken tillsyn och vilket underhåll av flygplanen som genomförs på flygunderhållskompaniet. Han berättade även att det tyngre underhållet och modifieringar görs av de civila teknikerna på FMLOG:s flygverkstad vid Luleå garnison.

Stridspiloter och underrättelsepersonal

Efter besöket i hangaren var det dags för soldaterna att besöka divisionen. På en flygdivision arbetar, förutom piloter, även underrättelsepersonal. För soldaterna berättade stridspiloter och underrättelsepersonal om sina respektive yrken, allt från vilka krav som gäller för att kunna bli stridspilot och hur uttagningsprocessen går till, vad som händer under utbildningen och vilka kläder som piloterna har. Underrättelsepersonalen berättade om den dagliga verksamheten med planering, utvärdering, underrättelsetjänst och bildutvärdering.

Som avslutning på kvällen besökte soldaterna stridsledningsenheten där de fick information om luftbevakning.