Viktigt internationellt utbyte

För första gången har Lv 6 deltagit i en utvärdering (evaluering) inom ramen för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Den 22-23 oktober besökte fyra officerare från Tyskland och Schweiz Sverige för att få information om det svenska luftvärnet.

Att studera den svenska luftvärnsmaterielen var en av uppgifterna vid besöket. Foto: Roger Åhfelt/Försvarsmakten
Den tysk-schweiziska evalueringsdelegationen besökte GU-bataljonens systemövning och imponerades av de värnpliktiga.
Den tysk-schweiziska evalueringsdelegationen besökte GU-bataljonens systemövning och imponerades av de värnpliktiga. Foto: Roger Åhfelt/Försvarsmakten
Samling utanför kanslihuset.
Samling utanför kanslihuset. Foto: Selma Sedeleius/Försvarsmakten
Den tysk-schweiziska evalueringsdelegationen besökte GU-bataljonens systemövning och imponerades av de värnpliktiga. Foto: Roger Åhfelt/Försvarsmakten
Samling utanför kanslihuset. Foto: Selma Sedeleius/Försvarsmakten

Utbytet inleddes två veckor tidigare när två officerare från Lv 6 deltog i ett svenskt/finskt besök vid ett luftvärnsförband i Husum i Tyskland. Vid returbesöket på Lv 6 har de fyra officerarna från Tyskland och Schweiz fått samtala med personal och ledning och se regementets vapen- och materielsystem. De har bland annat besökt Lv 6 stridsträningsanläggning och grundutbildningsbataljonens pågående systemövning.
– Jag är imponerad av de värnpliktigas färdigheter och av den positiva attityd de har till sin tjänst, sa den tyske chefen för inspektionsgruppen, överste Faustman.
Det grundläggande syftet är att utbyta information för att skapa ökat förtroende och ökad säkerhet mellan de 56 medlemsländerna. Det handlar bland annat om att kontrollera att de vapensystem som medlemsländerna anmäler till OSSE:s register stämmer överens med verkligheten, till både antal och förmåga.

Hittills har inte luftvärnsförband ingått i de utvärderingsbesök som regleras av det så kallade Wiendokumentet från 1999, men målet med årets utvärderingsbesök är att utveckla Wiendokumentets verksamhet och ta med även till exempel luftvärnsförband, vilket kan bli aktuellt efter att OSSE har dragit erfarenheter av utbytet.
– Det här är ett viktigt besök för regementet och ett bra sätt att få erfarenhet och utarbeta egna rutiner för eventuella framtida evalueringar, säger Lv 6 regementschef, överste Lennart Klevensparr.