Verklighetstrogen övning

Övergrepp mot civilbefolkningen och misstankar om kriminell aktivitet hör till sådant som Lv 6:s värnpliktiga stöter på under sin systemövning. Om de ska ut i internationella insatser måste de behärska inte bara luftvärnstjänst utan också det som internationellt kallas ”social patrols”, att samla in information direkt från civilbefolkningen om vad som händer och sker.

Korpral Erik Flink pratar med två "civila" om var de påstådda övergreppen mot befolkningen i Simlaangsdalen har ägt rum. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Två soldater ur robot 70-kompaniet en tidig morgon under Luftvärnsregementets systemövning.
Två soldater ur robot 70-kompaniet en tidig morgon under Luftvärnsregementets systemövning. Foto: Henrik Hasselström/Försvarsmakten
Helikopter användes för att förflytta Rb 70-kompaniet i syfte att öka rörligheten och utvidga täckningsförmågan.
Helikopter användes för att förflytta Rb 70-kompaniet i syfte att öka rörligheten och utvidga täckningsförmågan. Foto: Henrik Hasselström/Försvarsmakten
Två soldater ur robot 70-kompaniet en tidig morgon under Luftvärnsregementets systemövning. Foto: Henrik Hasselström/Försvarsmakten
Helikopter användes för att förflytta Rb 70-kompaniet i syfte att öka rörligheten och utvidga täckningsförmågan. Foto: Henrik Hasselström/Försvarsmakten

– Kan du berätta vad som har hänt?
Korpral Erik Flink och hans patrull har precis träffat på två personer i den lilla byn Simlaangsdalen där det enligt rapporter har inträffat en hel del ”märkliga” händelser. Personerna visar sig vara byäldsten och en man som säger sig ha blivit bortförd av fientligt sinnade milismän men lyckats fly. Nu kan han berätta om fruktansvärda övergrepp mot lokalbefolkningen och även visa platsen där det har hänt.

Detta är ett av de scenarion som spelas upp under slutskedet av Luftvärnsregementets systemövning. Övningsledningen har lagt ner mycket jobb på att skapa realistiska moment under hela övningen för att soldater och officerare ska få en så verklig bild som möjligt av hur det skulle kunna vara när man deltar i en internationell insats. För att ytterligare öka realismen under övningen har en tidning gjorts, där läget i den fiktiva provinsen Mabekeland (södra Halland) och rapporter från olika händelser beskrivs.
– Att få en tidning har varit jättebra, nu får man veta vad som händer under hela övningen och inte bara vad som sker runt omkring oss, säger Niklas Gustavsson från robot 70-kompaniet.

– Jag tycker att det här momentet med ”social patrol” var jättebra, det är nog ungefär så här det kan vara om man är med i en mission, säger Erik Flink. Hela övningen har varit givande, men det är synd att vi inte har fått öva mer. Det är först då man får veta om utbildningen har gett resultat.
Nu har han tre veckor kvar av sin värnplikt på Lv 6. Efter värnplikten kommer Erik att resa och studera, men kan mycket väl tänka sig att söka till internationell tjänst längre fram.

Framflyttade gränser

Alla system som ingått i systemövningen har fått träna på sina uppgifter och har ställts inför både utmaningar och problemlösningssituationer. Robot 70-kompaniet har till exempel fått hjälp av helikoptertransport för att förflytta sig, och därmed ökat sin rörlighet och förmåga att täcka större delar av missionsområdet.

– Med tanke på det scenario som övningen bygger på har regementet kunnat flytta fram gränserna för vad och framför allt hur vi kan öva. Soldaterna har fått prova på många av de situationer de skulle kunna ställas inför vid en eventuell internationell insats, säger Carl van Duin, chef för grundutbildningsbataljonen och övningsledare för systemövningen. Med facit i hand har övningen varit lyckad och soldaterna har agerat väl. Sett ur perspektivet att en systemövning är en utbildande och inte en prövande övning så är resultatet helt klart godkänt.