Värnpliktig gripen för narkotikabrott

En värnpliktig tjänstgörande vid Blekinge flygflottilj, F 17, har gripits av polis misstänkt för narkotikabrott.

Den värnpliktige är med anledning av det inträffade avskild från tjänstgöring i sin befattning tills vidare.

Det finns i dagsläget ingen känd koppling mellan det misstänkta brottet och den värnpliktiges tjänstgöring i Försvarsmakten.