Värdegrundsprojekt granskas

Försvarsmaktens projekt "Värderingar som styrmedel" ska granskas avseende bland annat fakturor, upphandling och ekonomi.– Har fel begåtts ska de självklart åtgärdas, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström.

Sedan 2004 genomför Försvarsmakten tillsammans med samtliga arbetstagarorganisationer och med stöd av Bikupan ett arbete som kallas ”Värderingar som styrmedel”. Arbetet handlar om att klarlägga den önskvärda värdegrund som behövs för att nå myndighetens mål, och bygger på insikten att de värderingar som finns i en organisation skapar attityder som i sin tur ger upphov till beteenden.

Efter massmedieuppgifter om att Försvarsmakten ska ha ersatt Bikupan med stora belopp för utgifter av olika slag, bland annat restaurangbesök och taxiresor, ska nu en granskning göras av ekonomin kring värdegrundsprojektet.
– Juridiska staben har fått uppdraget att, med stöd av revisionen, granska värdegrundsprojektet avseende exempelvis fakturor, upphandling och attestering, säger Lars Norrström.

Försvarsmakten kommer inte att träffa något nytt avtal med Bikupan förrän granskningen är genomförd.