Värdefulla erfarenheter vunna

Efter en veckas övningsverksamhet bestående av stöd till svensk försvarsindustri samt skjutningar med sjömålsrobot i nordliga farvatten, i synnerhet i övningsområden längs Höga kusten, börjar hemfärden närma sig allt mer för sjöstyrkan från Fjärde sjöstridsflottiljen.

Det var förra fredagen som korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall tillsammans med stödfartyget HMS Visborg förtöjde i Härnösand. Efter en helg präglad av övningsförberedelser, orderuttag och ett välbesökt öppet skepp kastade enheterna loss under måndagen för att påbörja den första marina övningen i området på flera år.

Veckan som gått har förutom navigationsövningar, stridstekniska övningar och skyddstjänstövningar även omfattat stöd till svensk försvarsindustri och skarpa skjutövningar med sjömålsrobot RBS 15.

– Vi har stöttat Saab Bofors Dynamics med övervakning när de genomfört en industriskjutning i området samtidigt som vi själva har genomfört skjutningar med vårt sjömålsrobotsystem, som även det är en produkt från samma företag, berättar örlogskapten Joakim Backman från Marinens taktiska stab (MTS) som varit planeringsansvarig för verksamheten.

På ett övergripande plan har övningen gått bra och fartygens besättningar har fått värdefull övningstid till sjöss inför den kommande utbildningkontrollen som genomförs om ett par veckor.

– Skjutning med sjömålsrobot är inget vi genomför ofta, fortsätter Joakim Backman. Därför har de erfarenheter vi kunnat dra under just de momenten den gångna veckan en stor betydelse.

Fartygen kommer under helgen att ombaseras tillbaka till Stockholmsområdet och hemmahamnen Berga, där de normalt är baserade.