Uttalande med anledning av tidningsartikel

"I HKV jobbar man alltid med perspektivplaner och långsiktig planering. Framtidsperspektivet kan vara så långt som 20 år. I ett sådant arbete prövas sammansättningar av såväl insatsorganisation som grundorganisation." Det säger chefen för F 17, Niclas T Karlsson, med anledning av dagens artikel i Sydöstran.

I HKV jobbar man alltid med perspektivplaner och långsiktig planering. Framtidsperspektivet kan vara så långt som 20 år.

– I ett sådant arbete prövas sammansättningar av såväl insatsorganisation som grundorganisation. Olika sammansättningar beräknas och värderas i olika typer av scenarier kopplat till variationer rörande omvärldens utveckling och möjliga händelseförlopp.  När man arbetar med sådana planer så måste man se över alla alternativ, eller rättare sagt, man måste ta fram alternativ. I och med att man gör detta så kan det då uppfattas att något förband skall läggas ner. Märk i våras när den så kallade ”dödslistan” kom med ett antal namngivna förband som sedan skiftade i stort sett dag till dag.

Ett ingångsvärde för de spel som genomförs, som inte delas av flygvapnet och definitivt inte av mig, är att gå från dagens fyra insatsdivisioner till tre, säger Niclas T Karlsson. 

– Vi vet också att man tittar på hur värnpliktsutbildning/grundutbildning ska genomföras.  Jag upplever inte att det finns några färdiga förslag, men många alternativ. Ett av de alternativ som finns är att F 17 i framtiden flyger med två insatsdivisioner och svarar för uppsättandet av basbataljon eller framtidens ”Combat Support Wing”.  Jag anser att framtidens flygvapen måste byggas för att kunna svara för territoriell integritet, internationella insatser, exportstöd och dessutom kunna kompetensförsörja sig självt. För mig är det bra att alla dessa uppgifter är utgångspunkten för såväl personalberäkningar som insats- och grundorganisationsvarianter. 

– Övriga uppgifter i artikeln får källan själv svara för. Jag vill här framföra det jag vet och själv argumenterar för. Att spekulera utan att ha tillräckligt med fakta brukar inte löna sig. Så fort jag får veta något i endera riktningen så kommer personalen på F 17 att få reda på detta, av mig, personligen och omgående.