Utredare analyserar helikopterverksamheten

I haverikommissionens rapport om helikopterolyckan i Ryd fick Försvarsmakten kritik för att flera tidigare rekommendationer inte hade genomförts. Därför har ÖB nu tillsatt en projektgrupp för att analysera dessa rekommendationer och föreslå åtgärder.

Projektgruppen består av Johan Svetoft från F 17 och Lennart Malmberg från Luftstridsskolan och de påbörjade analysarbetet i slutet av september.
– Vi ska löpande, direkt till ÖB, ge förslag på hur man snabbast kan åtgärda de rekommendationer som haverikommissionen gett, säger Johan Svetoft.

I rapporten om olyckan i Ryd fanns en separat säkerhetskulturutredning gjord av MTO Psykologi. I den påpekades att det bland annat fanns brister i ledning, utbildning och styrning och att säkerheten inte var tydligt prioriterad. Med projektgruppen vill försvarsmaktsledningen nu tydligt visa att så inte längre är fallet.
– Del ett innebär att vi ska gå igenom de två senaste haverirapporterna samt utredningen av säkerhetskulturen. Del två blir att titta på hur alla rekommendationer från 1998 och framåt har implementerats. Inget ska ha utelämnats, säger Johan Svetoft.

Inriktningen är att gruppen ska vara klar i juli 2009 och att ansvaret för alla förändringar då ska vara fördelat inom ordinarie organisation. Försvarsmakten ska även, via Flygsäkerhetsinspektören, redovisa för Haverikommissionen hur deras rekommendationer har hanterats.