Utan spaning – ingen aning

Att sätta in förbanden på rätt plats i rätt tid är avgörandeför utgången. En förutsättning för framgång är en bra underrättelsetjänst.

TUAV Ugglan startar mot Skövde! Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Ugglan förbereds för start.
Ugglan förbereds för start. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Ugglan förbereds för start. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Övning Västra Götaland: I Underrättelsebataljonsstaben pågår ett febrilt arbete med att ge order om spaningsinsatser och sammanställa underrättelser som underlag för förbandens verksamhet i Bogaland. I staben sitter ett av underrättelsebefälen kanpten Ståhle och skriver på en ny uppgift till UAV-skvadronen. I denna skvadron finns den flygande underrättelseplattformen Ugglan, en obemannad farkost, ovärderlig i inhämtningsarbetet.

Med hjälp av den taktiska UAV Ugglan kan man i realtid spana mot den terräng där förbanden ska framrycka och strida så att dessa kan användas på bästa och effektivaste sätt och med största möjliga säkerhet. I dag har chefen för UAV-förbandet fått uppgiften att spana mot terrängen söder Skövde. En för ändamålet särskilt avlyst flygkorridor har upprättats för att separera olika typer av flygplan.

Unik flygning till Skövde

Personalen på UAV är samlad för genomgång. Där finns klargöringspersonalen som svarar för att farkosten är klar att användas och som ser till att den kommer i luften, piloterna som flyger farkosten och bearbetningspersonalen som utvärderar och delger materialet. Chefen för UAV-förbandet ger uppgiften att inhämta underrättelser från Skövde, ett unikt beslut då det är första gången som en flygning företas från Karlsborg till Skövde.

Bildmaterial i realtid

Uppskjutningsrampen är grupperad på Karlsborgs flygplats och Ugglan ligger klar för start. Teknikerna svärmar kring farkosten och gör de sista kontrollerna och förberedelserna. Motorn varmkörs och den sista säkerhetsanordningen tas bort. Med en knall och i ett moln av vattendimma startar Ugglan och stiger i västlig riktning. På bildskärmarna i markstationen ser piloten färdvägen på kartan och farkosten manövrerar själv efter den ilagda rutten. Bearbetningspersonalen ser hela tiden på sin skärm var farkosten befinner sig och kan rikta kameran i olika vinklar för att spana. Underlaget tolkas direkt på bildskärmen för att delges till förbanden på marken.

Säkert hemma igen

Två timmar senare landar Ugglan på Flugebyfältet norr omKarlsborg. Uppdraget är slutfört och den luftburna bataljonen ur K 3 samt de mekaniserade förbanden ur P 4 kan med stöd av inhämtat underlag fortsätta sitt viktiga arbete för att stabilisera förhållandena i Bogaland.

Under perioden 20 till 25 oktober övar de värnpliktiga från förbanden Trängregementet,   K 3 och P 4 tillsammans i Skövdeområdet.