Upplopp under luppen

Att ta sig in i en stad under pågående upplopp och se till att civil personal från Sverige kommer i säkerhet är svårt. Just därför tränar nästa Kosovostyrka på det.

Uthållighet är a och o vid bemötande av en uppretad folkmassa. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Insats mot folkmassa-utbildning på Internationella utbildningsenheten. Ett hundratal figuranter bidrog till realismen.
Insats mot folkmassa-utbildning på Internationella utbildningsenheten. Ett hundratal figuranter bidrog till realismen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Insats mot folkmassa-utbildning på Internationella utbildningsenheten. Ett hundratal figuranter bidrog till realismen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

När man inte längre kan garantera svensk personal säkerhet i ett oroligt område, evakueras de. Detta har hänt förr, så sent som i helgen från Pakistan. Och det kan hända igen. Men verkligheten är komplex och ofta svårlöst.
– I en upploppssituation är det svårt att ta sig in i en stad och evakuera folk. Då tänkte vi att ”då övar vi det”. För insats mot folkmassa på en öppen gata - det kan vi, säger Fredrik Wesslén, chef på den avdelning på Internationella utbildningsenheten som är specialiserade på Kosovo.

Syfte att träna uthållighet

På väg till den fiktiva staden frågar lokalbefolkningen Kosovostyrkan vart de är på väg. När soldaterna berättar att de ska evakuera svensk personal blir befolkningen upprörd och ser aktionen som en förtroendekris med misstro.
– Ni är ju här för att hjälpa oss och så flyr ni, menar de.
Uppgiften sprids och väl framme i staden bryter det loss. Bilar välts och det brinner. Ett 100-tal figuranter står längs vägen och mellan husen. De kastar potatis, vedträn och anfaller soldaterna med stora mitsar. Allt noga övervakat och instruerat av instruktörer.
Så håller det på i flera timmar. Soldaterna går några meter framåt för att sedan bli tillbakaträngda.
– Vi måste träna uthållighet. Soldaten ska veta att det är jobbigt att hantera en sådan situation länge. Det är en lärdom från upploppen i Gracanica 2004. Då höll man folkmassan stången i ett dygn. Nu är det upp till kompanichefen att tänka efter; hur länge orkar soldaterna och vem byter av dem? Hur får de in vatten? säger Fredrik Wesslén.

Komplex verklighet

Momentets syfte är dels att kontrollera soldaternas förmåga att hantera ett upplopp, och dels att belysa komplexiteten i insatsområden. Cheferna måste känna till styrkans ansvar och vad de har rätt att göra. De får inte använda mer våld än vad situationen kräver och ständigt överväga andra alternativ.
– Egentligen är det svart och vitt samtidigt som det inte är det. Det är svårt att inte vara medmänsklig. För att belysa det har vi personer som spelar civila svenskar precis vid EU-kontoret. De vill också bli evakuerade men det är inte styrkans uppgift just då, säger Wesslén.

Snart på riktigt

Utbildning i insats mot folkmassa, det vill säga att kunna hantera en upploppssituation, är obligatorisk för utlandsstyrkan sedan länge. Vid det här tillfället skulle svenska soldater evakuera poliser och jurister som har till uppgift att stödja Kosovos poliskår och rättssystem. De arbetar enligt vad som kallas för EU LEX och är en relativt ny funktion i arbetet med att forma Kosovo som stat. Momentet med EU LEX är nytt för i år och en del av slutträningen för den 18.e Kosovostyrkan. Under de närmaste veckorna ska KS18 avlösa den styrka som tjänstgjort i Kosovo det senaste halvåret.