Träning i fokus när Försvarsmakten och Pliktverket samarbetar

Under några år har träning varit i fokus i Pliktverkets ungdomsinformation. – Vi vill hjälpa ungdomarna att förbereda sig inför mönstringen, men också för tiden mellan mönstring och inryck, säger Henrik Eskilsson, informatör på Pliktverket.

Broschyren Träna med träningstips inför värnplikt. Foto: Fredrik Hofgaard
Broshyren Träna visar dips-träning.
Broshyren Träna visar dips-träning. Foto: Fredrik Hofgaard
Broschyren Träna visar step-ups och varför träning behövs.
Broschyren Träna visar step-ups och varför träning behövs. Foto: Fredrik Hofgaard
Broshyren Träna visar dips-träning. Foto: Fredrik Hofgaard
Broschyren Träna visar step-ups och varför träning behövs. Foto: Fredrik Hofgaard

Arbetet har mynnat ut i två träningsprogram med namnet Träna, ett mer allmänt hållet program och ett särskilt program för de tyngsta värnpliktsbefattningarna. Syftet är att uppmuntra ungdomar att komma i form inför Försvarsmaktens utbildningar. Ungdomar som är vältränade redan innan utbildningens start löper lägre risk att skadas, vilket i sin tur innebär färre avbrott från utbildningarna.

– Det är ett bra sätt för Pliktverket att kvalitetssäkra att de ger oss vad vi i Försvarsmakten behöver och vill ha, säger Dan Thor på Försvarsmaktens högkvarter.

I arbetet med att ta fram träningsprogrammen har Pliktverket samarbetat med Helena Larsson, legitimerad sjukgymnast på Försvarsmaktens Rekryteringsscentrum och Lars Thool, idrottsofficer på K 3. Helena forskar för närvarande på fysiska tester och uppföljning av värnpliktigas hälsa under utbildningen.

– Vi vet från undersökningar och uppföljningar att många kommer fysiskt oförberedda till värnpliktsutbildningen, säger Helena Larsson. Det får många konsekvenser. Risken för skador ökar, man klarar inte att göra vissa moment och man kan bli omotiverad om man inte hänger med de andra. I sämsta fall leder det till avbrott från utbildningen.

Träna uppmuntrar till funktionell träning, där musklerna tränas för att klara yttre belastning. Träna visar exempel på styrke- stretchövningar och relaterar dessa med bilder från värnpliktsutbildningen – så att läsaren direkt ser vilken användning hon eller han kommer att ha av träningen. I slutet av träningsprogrammet presenteras ett antal styrkeövningar som ska varvas med konditionspass. Vikten av att äta rätt betonas, och dessutom finns några allmänna råd om skador.

Träna delas ut av mönstringsförrättaren till de ungdomar som vid mönstringen får en preliminär placering. Övningarna i träningsprogrammet är noga utvalda och avvägda.
– Bollen är ett  exempel på ett enkelt redskap för att stabiliserande muskler ska aktiveras i samband med övningarna, säger Helena. Övningarna i Träna kan man göra var som helst och när som helst. Man ska inte behöva gå på gym. Men Träna utesluter inte annan träning – man ska göra det man gillar.

Bred uppslutning runt programmet

Träningsprogrammet ”Träna – Inför fysiskt krävande befattningar” har tagits fram i samråd med Amf 1, F 17, FJS, FMIF, HKV/vpl, I 19, Ing 2, K 3, MarinB och 4.sjöstridsflj.
– Det är väldigt kul att förbanden med de fysiskt mer krävande befattningarna har varit med i arbetet för att ta fram programmet. Nu gäller det att få alla blivande värnpliktiga att använda det och sedan utvärdera effekterna av det hela, säger Henrik Eskilsson, informatör vid Pliktverket.