Tränas mot internationella uppdrag

Nu startar Artilleriregementet, A 9:s övning, Fire Fox. Den är ett av flera sätt för regementet att kontrollera utbildningen av eldledare inom Försvarsmakten.– Vi kommer att utvärdera eldledare och eldledningsgrupper under övningen som en del i A 9:s funktionsansvar för indirekt eld, säger Stefan Hansson, Artilleriets stridsskola.

Under veckan kommer sex Haubits 77 pjäser och fyra granatkastare avlossa sina granater för att träna Försvarsmaktens eldledare mot internationella insatser. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Övningen leds av Artilleriets stridsskola, ArtSS, och övningsområdet är Bodens södra skjutfält.
Under tisdagsmorgonen kommer sex Haubitspjäser och fyra granatkastare att börja avlossa sina granater.

De övade eldledningsgrupperna kommer rotera i ett stationssystem där de prövas i olika typfall och scenarion. Ett av de viktigaste moment under övningen är att eldledningsgrupperna får skjuta med flera förband samtidigt, det vill säga både artilleri-, och granatkastarförband.

Godkända eldledningsgrupper innebär en kvalitetsstämpel och borgar för att eldledare i Försvarsmakten är kompetenta när de deltar i internationella uppdrag. Något som även ger förtroende för svenska förband i omvärlden.

Deltagande förband i Fire Fox är A 9, I 19, P 7, P 4, K 3, Arméns jägarbataljon och Livgardet.

Fire står helt enkelt för den indirekta elden och Fox för forward observer exercise, alltså eldledarövning.