Svenskar medaljerade för insatsen i Kosovo

Vid en ceremoni i skymningen fick 24 soldater i KS17 Natomedaljen ”Non article 5” för sin insats i Kosovo.

Packgruppchefen Hanna Rudeklint mottar en medalj från kontingentchefen Lars Gerhardsson. Foto: Hannah Larsson

Medaljceremonin på lördagskvällen var den tredje och sista under KS17:s tjänstgöring i Kosovo och hölls för att hedra de soldater som inte kunnat medverka vid tidigare utdelningar. Om några veckor väntar avlösning av det nya förbandet och hemfärd till Sverige. Kontingentchefen Lars Gerhardsson uttryckte sin stolthet över vad styrkan har åstadkommit i Kosovo.

– Ni alla gör, och har så här långt gjort, en fullständigt fantastisk insats. Genom vårt arbete här i Kosovo tar vi ansvar för att bidra till att säkerställa fred och stabilitet i Europa i allmänhet och i Kosovo i synnerhet. Genom ditt engagemang i KS17 har du tagit en aktiv del i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, påminde han medaljmottagarna och övriga kontingenten som stod uppställd för att applådera sina kamrater.

Dessutom delades KS17:s sköld och minnesjetong ut, en mångårig tradition bland förband i utlandstjänst. Natomedaljen ”Non-article 5” tilldelas soldater som tjänstgjort minst 30 dagar i fredsbevarande styrka på Balkan.