Svenskar bygger flygflottilj i Ungern

Måndagen den 6 oktober kommer åtta svenskar att vara på plats när C-17 flygflottiljen startar upp på flygbasen Pápa i Ungern.– Nu börjar arbetet med att ”bädda” för flottiljen, säger Fredrik Hedén, ställföreträdande flottiljchef, på HAW (Heavy Airlift Wing).

Foto: US Air Force

Pápa Air Base kommer att bestå av tre strategiska transportflygplan av typen Boeing C-17 och sammanlagt kommer Sverige som mest att ha 25 personer anställda vid flygflottiljen och i stödorganisationen NAMA. Flygplanen kan lasta två helikopter 15 eller en stridsbåt, kan landa på dåligt underlag och verka in områden med förhöjd hotbild.
– Vi kommer årligen att ha 550 flygtimmar till vårt förfogande. Vilket motsvarar vår andel (17 procent)i samarbetet, säger Fredrik Hedén. 

Flygsamarbetet SAC, Strategic Airlift Capability består av totalt 14 nationer som förutom Finland och Sverige är Natoländer. Formellt äger Nato flygplanen, men har ingen operativ påverkan och kan inte styra över hur Sverige använder sig av resursen.

Tanken bakom samarbetet är att ge strategisktransportflygförmåga till nationer som svårligen skulle kunna få till en sådan på egen nationell nivå.

Tidsplan

  • oktober 2008 - ”Initial Cadre” flyttar ned till Pápa.
  • oktober 2008 - HAW (Heavy Airlift Wing), flygflottiljen börjar verka.
  • november 2008 - Utbildning av besättningar påbörjas i USA.
  • mars 2009 - Första flygplanet landar i Pápa (IOC).
  • maj 2009 - Andra flygplanet operativt.
  • augusti 2009 - Tredje flygplanet operativt.
  • 2011 - FOC.