Svenska rådgivare skapar säkerhet

Rådgivning, uppbyggnad och stöd. De svenska officerarna, som tillhör Operational mentoring and liaison team (OMLT), ger Afghanistan en möjlighet att bygga upp ett säkert samhälle.

OMLT-officer från FS15 får en genomgång av dagens händelser under en uppställning. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
– OMLT är ett led i arbetet med att göra Afghanistan självständigt, säger Anders Gustafsson, chef för OMLT 2007.
– OMLT är ett led i arbetet med att göra Afghanistan självständigt, säger Anders Gustafsson, chef för OMLT 2007. Foto: Felix Björklund/Försvarsmakten
– OMLT är ett led i arbetet med att göra Afghanistan självständigt, säger Anders Gustafsson, chef för OMLT 2007. Foto: Felix Björklund/Försvarsmakten

Anders Gustafsson var chef för det svenska OMLT:et under sin utlandstjänstgöring i Afghanistan 2007. Den främsta arbetsuppgiften var att ta fram en fungerande och robust utbildningsstruktur för armén.
– Afghanerna har ingen erfarenhet av att koordinera och strukturera sin militär. Vi hjälpte till med utbildningsplaneringen och logistik och fungerade som stöd till de flesta funktioner i uppbyggnaden, säger han.

OMLT-gruppen består av nio personer som agerar som rådgivare på brigad- och kårnivå. Det innebär att det främst är i planeringsskedet, inte i genomförandet, som OMLT:et hjälper till att kompensera afghanernas kunskapsbrister. Arbetet under Anders Gustafssons tjänstgöring i Afghanistan byggde på att förslag diskuterades fram gemensamt, men när det kom till genomförandet var det alltid afghanerna som stod för besluten. Det ömsesidiga förtroendet var det som gjorde samtalen möjliga.

– Det tar tid att bygga upp ett förtroende och för att uppnå ömsesidighet måste jag visa förtroende för min afghanska motpart. Den brigadchef som jag följde hade flertalet resor utanför regionen i norr, och jag hade inte verkat trovärdig om jag inte hade följt med. OMLT begränsas inte geografiskt utan av den officer man agerar rådgivare till, säger Anders Gustafsson.

Sedan 2006 har Sverige haft rådgivande officerare på plats i Afghanistan. OMLT-samarbetet har hela tiden varit en del av det långtgående arbetet för att kunna dra tillbaka väpnad trupp från landet.
– OMLT är ett led i arbetet med att göra Afghanistan självständigt. Det ger hjälp till självhjälp, helt enkelt. Genom att bygga upp en fungerande militär skapas säkerhet, vilket i sin tur bidrar till att skapa bättre förutsättningar för skolor och sjukvård, säger Anders Gustafsson.