Svenska medierpå besök i Afghanistan

Svenska Dagbladet och Skaraborgs Allehanda har besökt Camp Northern Lights och rest runt i de områden som ingår i den svenska styrkans ansvarsområde.

Fotografen Staffan Löwstedt och journalisten Mikael Holmström från Svenska Dagbladet följde med på en short range-patrull till Quesh Teppah Foto: Maria Dupont
Carl Johan Hjerpe från Skaraborgs Allehanda besökte också  FS15
Carl Johan Hjerpe från Skaraborgs Allehanda besökte också FS15 Foto: Maria Dupont

I journalisternas schema ingick bland annat ett besök hos OMLT, som man kan läsa om i Svenska Dagbladet och en short range i Jowzan-provinsen där man sov under bar himmel och följde med MOT-teamen när de utförde sina huvudsakliga uppgifter.

Resultatet av besöken kommer ni att kunna läsa om från och med i dag och några dagar framöver i både Skaraborgs Allehanda och Svenska Dagbladet.

Short range-patrull = en patrull där man åker så långt från sim hemma-bas att man övernattar i det området där man befinner sig.

OMLT = Operational military liaison team

MOT = Military operational team