Svensk-norskt artilleri

Sverige och Norge utvecklar ett gemensamt artillerisystem. På onsdagen undertecknades tekniska avtal för haubitssystemet Archer och det norska vapenstationssystemet Protector. Avtalen var de sista pusselbitarna för att få igång arbetet.

Under 2010 ska de första serietillverkade Archer-enheterna levereras till det svenska försvaret. Norge får vänta till året därpå. Foto: Niklas Ehlén/Försvarets bildbyrå

Överenskommelsen om ett fördjupat samarbete inom området indirekt eld träffades redan förra sommaren mellan ÖB Håkan Syrén och hans norska kollega försvarschef Sverre Diesen. De nu påskrivna avtalen mellan Försvarets materielverk och norska Forsvarets logistikkorganisasjon, har varit en förutsättning för att samarbetsavtal skulle träda i kraft.
– Det här är ett konkret exempel på ett genomgripande samarbete mellan nordiska länder. Det är ett genombrott som visar vägen för det framtida samarbetet, säger konteramiral Leif Nylander som är Försvarsmaktens materielchef. 

Genom att arbeta tillsammans inom artilleriområdet har länderna nu skapat möjligheter för framtida gemensam utveckling, anskaffning och underhåll av materiel samt gemensam utbildning och övningsverksamhet. 
– Vi kan uppnå effektivitetsvinster genom att eftersträva systemlikhet. Vi kan till exempel skicka svenska soldater på utbildning i Norge och tvärtom. På sikt möjliggör det också gemensamma insatser, säger överstelöjtnant Joakim Bloom som deltagit i Norgesamarbetet.