Stort intresse för insatslogistik

Sedan ett drygt år tillbaka pågår ett samarbete mellan Norge och Sverige när det gäller logistik. Ett led i detta samarbete är den kurs i insatslogistik som under tio dagar ska genomföras vid Trängregementet.

Kursdeltagarna ska bland annat lära mer om hur man på ett säkert sätt får fram förnödenheter i en internationell miljö. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Kursen inleddes på tisdagen. Nio av de 14 eleverna kommer från Sverige. Utöver officerare från Trängregementet, finns också deltagare från Försvarsmaktens tekniska skola, flygvapnet och marinen på plats. Norge representeras av fyra elever och en lärare.

Taktisk och operativ nivå

Kursen kommer att ge kunskap om förband och materiel samt hur logistikförband på taktisk och operativ nivå bör användas för understöd i olika situationer. Fokus ligger på förbandschefens och bataljonsstabens order och åtgärder.

– Det är ett stort intresse och eleverna är mycket motiverade att lära sig mer om insatslogistik, säger kurschefen Håkan Jansson. Vi försöker att ge dem det de vill ha.

Internationell logistik

En av deltagarna är Tommy Rosqvist. Han tjänstgör till vardags som ställföreträdande stabschef vid logistiksektionen på F 7.

– Jag går kursen som en vidareutveckling för att kunna sammanföra nationell och internationell logistik. Jag har stora förväntningar på kursen och jag tror också att vi har mycket att lära av varandra.

Huvuddelen av kursen bedrivs i fältövningsform och i nära samverkan med de enheter ur Trängregementet som genomför sin slutövning i Skaraborg.

Efter avslutad kurs genomförs chefsöverläggningar där man kommer att diskutera hur samarbetet med norrmännen ska fortsätta.