Stor systemövning avslutar värnpliktsåret

Den 15-23 oktober är cirka 500 värnpliktiga soldater och officerare ute på övning i och omkring Halmstad. Överflygningar, tung trafik, eldgivning och varningssirener är sådant som allmänheten kommer att märka av i samband med övningen.

Strid mot luftmål är ett av de många moment som ingår i systemövningen. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Övningen kommer att äga rum både på regementsområdet och på alla garnisonens övnings- och skjutfält: Ringenäs, Nyårsåsen och Mästocka. Radarstationer och eldenheter kommer också att ställas upp på andra platser i Halmstadsområdet.
Framför allt boende runt de olika övningsområdena kan komma att störas av de flygplan som deltar i övningen, eldgivning med handeldvapen och ökad militär trafik på vägarna i och runt Halmstad. Övningen pågår även under helgen.

På grund av det ekonomiska läget inom Försvarsmakten genomför inte armén någon samlad slutövning med årets värnplikta, vars utbildning ju också förkortats med en månad. Istället blir den så kallade systemövningen även slutövning för årets värnpliktiga – här knyts luftvärnsbataljonens olika funktioner ihop till ett samverkande system.

Övningen har en starkt internationell prägel och genomförs utifrån ett scenario i den fiktiva provinsen Mabekeland (södra Halland), en splittrad provins med en stark självständighetsrörelse, och som härjas av mat- och vattenbrist, sjukdomar och flyktingproblem. En vapenvila har förhandlats fram och FN har beslutat att starta UNMIM, United Nations Mission in Mabekeland, där 62:a luftvärnsbataljonen ingår. Luftvärnsbataljonens uppgift blir att övervaka luftrummet i den ”No Fly Zone” som upprättats. Överträdelser ska identifieras och rapporteras. Vidare ska de stödja markinsatser genom att bemanna checkpoints och stödja återuppbyggnaden av landet och hjälpa lokalbefolkningen. Den internationella campen finns på Ringenäs, och den har luftvärnsbataljonen i uppgift att skydda.

Om du harfrågor om övningen kan du kontakta växeln på telefonnummer 035-266 20 00 som kan slussa dig vidare till rätt person.