Stor övning 20-27 oktober

I slutet av oktober går den sista stora övningen för årets värnpliktiga på P 7 av stapeln.För dig som vill veta var och när övningen pågår finns avlysningar utlagda, titta i vänsterspalten. Där hittar du även avlysningar för november.

Soldater ur sjätte kompaniet har just fått en order och förbereder sig för att lösa en uppgift – kanske blir det strid, kanske inte. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten

Avlysningar är helt enkelt de tider då vi övar eller skjuter på våra övnings- och skjutfält. När övning pågår finns det begränsningar i hur du får röra dig på fälten. När vi skjuter skarpt vill vi inte att du ska vara där alls – för din egen säkerhet. Många har hört av sig till P 7 och frågat var avlysningarna tagit vägen sedan P 7 och alla andra förband fick en ny webbplats.

Du hittar alltså alltid rubriken "Skjutfält och avlysningar" till vänster på den här sidan. Kommande månads avlysningar kommer som regel ut kring den 15:e, månaden innan. Uppdatera gärna dina bokmärken.

En avlysning kan gälla hela dagen, trots att soldaterna kanske bara skjuter en liten stund. Så kommer det inte minst att vara 20-27 oktober, då nästan alla värnpliktiga och officerare kommer att öva tillsammans på det de lärt sig och lärt ut under året. Det är den sista stora övningen före muck.
– Övningen är delvis tillämpad, man övar alltså att man är någonstans i världen och löser en situation. En viktig del av övningen är att fatta rätt beslut och då måste man också vänta in konsekvenserna av besluten. Det gör att vi inte på förhand kan säga var och när stridssituationer uppkommer, förklarar Benny Quick, stabschef i övningsledningen.

Det enda man vet är inom vilken tid och inom vilket område det kan bli stridssituation, och det är det som anges i avlysningarna.
– Visst hade det varit bra för allmänheten om vi kunnat vara mer exakta. Men då hade övningen inte blivit alls lika bra. Vi har svåra uppgifter att lösa utomlands – då måste man också öva så realistiskt som möjligt, säger han.