Stigsson vill ha tillbaka jobbet

Tidigare generalmajoren Tony Stigsson vill ha tillbaka sitt arbete i Försvarsmakten. Han har överklagat beslutet om avsked till Stockholms tingsrätt.

I våras avskedades Tony Stigsson av Statens ansvarsnämnd efter det att han dömts för misshandel och förvarat hemliga handlingar i strid med de regler som gäller.

Tony Stigsson skriver nu att han är dömd för misshandel mot sitt nekande och att det är ett brott utom tjänsten som inte är allvarligt utan av, vad han kallar, ”normalgraden”. Han hävdar också att händelserna inträffade för länge sedan och att arbetsgivaren har känt till dem.

Beträffande de elva hemliga handlingar som påträffades i den tidigare generalmajorens bostad i strid mot det interna regelverket skriver Stigsson att även det är felaktigt. Han säger sig inte ha förvarat dessa handlingar hemma, och även om så skulle ha varit fallet har Försvarsmakten inte lidit något men av detta eftersom handlingarna inte innehöll uppgifter som skulle kunna skada det svenska försvaret om de röjdes.

Förste försvarsjurist Gunnar Jonason har nu börjat formulera ett svaromål till tingsrätten på Stigssons yrkande.
– Vi kommer att bestrida Stigssons yrkande, men har tre veckor på oss att framföra våra synpunkter till rätten, säger Gunnar Jonason.