Spaningssoldaterna öppnar vägen in

En omfattande vapensmuggling hotar att rubba det lugn som de värnpliktiga i den fiktiva EU-styrkan under övningen Västra Götaland har lyckats frammana. Beslutet blir att åka till Västland, som på en svensk karta är Bulid norr om Uddevalla, för att stoppa detta.

Avlastningen genomförd och strax kommer de att lämna platsen, dragbilarna mot Skövde och stridsfordonen in på Bulids övningsfält Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Spaningssplutonen lämnar nattens grupperingsplats för att bege sig till mötesplatsen med kompaniet.
Spaningssplutonen lämnar nattens grupperingsplats för att bege sig till mötesplatsen med kompaniet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Spaningssplutonen lämnar nattens grupperingsplats för att bege sig till mötesplatsen med kompaniet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Innan kompaniet kan ta sig till och in i området åker en spaningsstyrka i förväg. Spaningssoldaterna anländer till området sent måndag eftermiddag. Under hela natten innan kompaniet kommer är de ute på olika typer av spaning för att få en överblick över den eventuella kriminella verksamheten i området.
– Vi har gått nästan hela natten, säger en av spaningssoldaterna. Och det har regnat hela tiden.

När spaningsuppdraget är slutfört är det riktigt skönt för de genomblöta soldaterna att krypa in i bandvagnarna och få lite vila efter en hel natt ute i regnvädret. Värmen i vagnen gör att kläderna kan torka lite. De enda som ser pigga ut när de lämnar platsen är förarna men så har de också fått sova minst sex timmar, eftersom de måste kunna köra.

Hittills är spaningssoldaterna nöjda med övningen. Att det finns ett scenario för övningen och att figuranter (personer som spelar motståndare och civilbefolkning) ingår gör att det blir mer trovärdigt. När de ger sig ut på spaningsuppdrag finns det folk att spana på och ”riktiga” händelser att rapportera.

Efter att spaningsplutonen har rapporterat till ledningen för bataljonen vad de har sett i området och vilka områden som är lämpliga för övriga styrkan att anlända till, beger de sig till den bestämda mötesplatsen. Och efter ett par timmar dyker den upp, den långa långa kolonnen med tunga lastbilar. Det är soldaterna på bland annat stridsvagnstransport som kommer i sina dragbilar lastade med stridsfordon och terrängbilar som ska användas av kompaniet i området.

För att alla fordon ska kunna lastas av snabbt och säkert har transportsoldater från Trängregementet anlänt. De stänger tillfälligt av vägsträckan utanför övningsfältet och överallt där det kan komma andra trafikanter står de och agerar trafikvakter.
– Det har fungerat bra än så länge och vi har också märkt upp vart kompaniet ska köra efter avlastningen, säger Oskar Svenburg från Trängregementet. Avlastningen går snabbt och kompaniet kan ge sig in i området och börja lösa sin uppgift, att få stopp på vapensmugglingen.

Under perioden 20 till 25 oktober övar de värnpliktiga från förbanden Trängregementet, K 3 och P 4 tillsammans i Skövdeområdet.