Soldater bara en del av Sveriges åtagande

Försvarsmakten är bara en del av Sveriges åtagande i Afghanistan. Bistånd och rådgivare är andra delar. Nyligen möttes de olika aktörerna på Livgardet.

Utrikesdepartementet ger en vidare bild av vad Sverige gör i Afghanistan förutom att skicka soldater till Mazar-e-Sharif. ”Ni är inte ensamma”, säger Mathias Otterstedt. Foto: Katja Öberg Lundgren/ Försvarsmakten
Myndigheter möter soldater. Utan svar på varför Sverige är i Afghanistan är det svårt att förstå sin egen roll i insatsen. Därför får soldaterna träffa svenska myndigheter under utbildningen.
Myndigheter möter soldater. Utan svar på varför Sverige är i Afghanistan är det svårt att förstå sin egen roll i insatsen. Därför får soldaterna träffa svenska myndigheter under utbildningen. Foto: Katja Öberg Lundgren/ Försvarsmakten
Myndigheter möter soldater. Utan svar på varför Sverige är i Afghanistan är det svårt att förstå sin egen roll i insatsen. Därför får soldaterna träffa svenska myndigheter under utbildningen. Foto: Katja Öberg Lundgren/ Försvarsmakten

Vardagen i missionsområden är komplex. Samhället består av flera aktörer, globala, statliga och fristående, humanitära och militära. Vissa samarbetar, andra inte. Men hur som helst påverkar aktörerna varandra eftersom de är en del av samma samhälle. Men vem gör vad och i vilket syfte? Och var kommer Sverige in i bilden? Varför är vi där?

Behoven av svar fick den internationella utbildningsenheten att agera. De vill visa helheten.
– Det är bra att ha i bakhuvudet för att kunna sätta in övrig utbildning i rätt kontext. Vad gör vi egentligen där? Jo, vi är där för att hjälpa den afghanska regeringen. Och det ger mycket pang för pengarna, sex timmars utbildning på hemmaplan i stället för ett halvår i landet, säger Niklas Niemi, chef för Afghanistanavdelningen på Internationella utbildningsenheten.

Utbildningen har också ett annat syfte. Den blir en del i stöttandet av och förberedelserna för anhöriga.
– Verkligheten och den svarta bild av Afghanistan som förmedlas i media stämmer sällan överens. Så för köksbordsdiskussionen med oroliga anhöriga är det bättre ju mer soldaterna vet, säger Niklas Niemi.

Unika föreläsare

Seminariet, som avslutades med en paneldebatt, arrangerades av Folke Bernadotteakademin. Det stämmer överens med organisationens generella uppdrag att stärka fredsinsatser, och de har ett brett nätverk som möjliggör unika föreläsare från departement, myndigheter och biståndsorganisationer, samt civil personal som har eller ska tjänstgöra i Afghanistan, både svensk och utländsk.

Sara Gustafsson från SIDA är positiv.
– Utvecklings- och säkerhetsproblematiken hänger ihop och det är bra att även soldaterna får en större bild. Det är ju de som är längst ut på linan och som får frågor om varför det inte händer någonting eller varför ISAF inte bygger någonting. Då måste de kunna svara, säger Sara Gustafsson.
Därför berättade hon om hur biståndet ser ut och vad svenska skattepengar bekostar i Afghanistan, främst sett till det område svenskarna verkar i.

Soldaterna får sex timmars utbildning medan staben får två dagar. Det här var andra genomförandet och parterna har redan enats om en fortsättning.
– Nästa gång kan man göra det ännu större och bjuda in fler åhörare, för föreläsningarna håller så hög kvalitet, säger Niklas Niemi.
Det rimmar väl med Livgardet som Försvarsmaktens internationella utbildningsplattform.