Slutstriden

Sista dagen under årets slutövning för de värnpliktiga i Skaraborg, övning Västra Götaland, blev händelserik för de flesta av deltagarna.

Robotskytten trycker sig hårt mot marken när stridsvagnen närmar sig för att inte bli upptäckt. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Sjukvårdarna Olof Tegnered och Christopher Ljungholm framför samlingsplatsen för skadade under övningen.
Sjukvårdarna Olof Tegnered och Christopher Ljungholm framför samlingsplatsen för skadade under övningen. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Sjukvårdarna Olof Tegnered och Christopher Ljungholm framför samlingsplatsen för skadade under övningen. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

K 3-soldaterna låg utgångsgrupperade längs ett sju gånger fyra kilometer stort område för att fördröja de kasuriska förbanden, det vill säga soldater från Skaraborgs regemente, P 4.

Så snart mörkret byttes till dag hördes motorljudet från stridsvagnar och pansarskyttevagnar i terrängen. Soldaterna i den luftburna skvadronen och deras kamrater i underrättelseskvadronen, som för dagen hade fått uppgiften att strida, lyssnade uppmärksamt på det olycksbådande mullret i horisonten.

Spänd väntan

Vid Alfa-plutonen var läget under kontroll. Man hade förlorat några gruppchefer och meniga till högskoleprovet under gårdagen, men stämningen var på topp. Plutonchefen Tapper hade grupperat plutonen på tre olika platser med pansarvärnsrobot 57 och granatgevär som beväpning. Vapnen sågs över en sista gång. En granatgevärsomgång övade ladda patron in i det sista för att vara på topp i den väntade striden. 

Fienden kommer!

Plötsligt kom en rapport från en prickskytt som var förvarning en bit längre norrut. Fienden kommer! Alla tryckte sig hårdare mot marken. Där passerade den första vagnen, och nästa. Nu var det dags. Upp i eldställning. Eld! Den första och andra vagnen bekämpades från tre olika håll. Ett pansarskyttefordon for förbi. Pang! Ytterligare ett fordon bekämpat.

Vagnar i täten och i kön svängde av in i terrängen. Pansarskyttesoldater strömmade ur vagnarna och var snabbt inne i närheten av de luftburna soldaterna. Ett antal hann aldrig dra sig ur förrän de var skadade och tillfångatagna. För cirka hälften av soldaterna i Alfaplutonen var striden över men verkan hade varit mycket god. En kompanichefsvagn, en plutonschefsvagn och en bärgare var utdelningen. Erfarenheter hade dragits på båda sidor.

Fortsatta strider under dagen

För övriga plutoner i den luftburna skvadronen och underrätteleskvadronen fortsatte striderna under förmiddagen. Stridsförloppen är snabba. Befäl och värnpliktiga på båda sidor var ense – det hade varit en bra dag som gett många lärdomar. Motivationen är på topp. Närheten mellan förbanden i Västra Götaland möjliggör bra träning på korta avstånd. Närhet till varandra är ett honnörsord. Alla olika kompetenser finns representerade.