SkyddC på plats i Tchad

I slutet av maj kom en första förfrågan från Högkvarteret om SkyddC kunde bistå med ett saneringsuppdrag i Afrika under hösten 2008.

Skälet till denna förfrågan var att den svenska militära insatsen i Tchad (TD 01) ska avslutas och att all materiel som nyttjats där måste saneras mot skadedjur, smitta och liknande inför hemtransport till Sverige.

Planering och förberedelser för att lösa uppgiften genomfördes under sommaren. Saneringsutrustning 06 skickades från Umeå i augusti och i mitten av september reste två officerare från SkyddC till hamnstaden Douala i Kamerun där saneringen genomförs.

Resan gick bra och när gruppen kom till Douala hamn var saneringsutrustningen på plats. Det tog dock några dagar innan systemet var operativt, bland annat var de tvungna att bygga en adapter till det afrikanska vattenledningsnätet och fixa elkontakter. När saneringssystemet kommit igång och när soldaterna ur underhållsplutonen TD01F utbildats i metodiken för saneringen påbörjades själva arbetet. I stort går det ut på att göra all materiel helt ren från jord och lera med hjälp av högtryckstvätt. Därefter läggs ämnet Virkon S på containrar, flak och tankar. Virkon S är ett effektivt desinfektionsmedel mot virus, bakterier och sporer. Avslutningsvis sköljs materielen ren med vatten.

Den första veckan var det mulet och regn varje dag och temperaturen höll sig kring 30-graders strecket. I skrivande stund verkar det som regnperioden går mot sitt slut och solen tittar fram till och från, tyvärr då med en hyfsad temperaturökning som följd.

– Det är oerhört slitsamt att spola i den värmen som är eftersom vi måste ha heltäckande klädsel och hjälm som skyddsutrustning, säger de två SkyddC-officerarna på plats i Douala.