Signalister på sluttampen

Insatsen i Tchad är snart avslutad. Men signalisterna har in i det sista en viktig roll för att förbandet ska kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Signalisterna har till huvudsyssla att dygnet runt bemanna förbandets sambandscentral. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Stabsgruppen ”Echo Echo” i Tchad är mitt uppe i avvecklingsarbetet, men ännu finns det uppgifter att lösa. Gruppens signalister har till huvudsyssla att dygnet runt bemanna förbandets sambandscentral eller signalcenter. Genom färdrapportering håller sambandscentralen koll på var förbandets olika delar befinner sig.

Färdrapportering

Färdrapporteringen är en vikig del i säkerhetetsarbetet för förbandets soldater. Innan en patrull lämnar campen lämnar de in en färdplan till signalcentret som förklarar vart de skall åka, vilken väg, vilka personer som skall åka med och vilken uppgift som skall lösas.  Med hjälp av färdplanen och bland annat radiokommunikation och satellitpositionering kan signalisterna sedan följa patrullens rörelser. På så sätt kan hjälp snabbt skickas till rätt plats om olyckan skulle vara framme.

Kontakt med omvärlden

Men det är inte bara inom förbandet som stabsgruppen upprätthåller sambandet. Här ordnas också kontakten med Sverige. Gruppens tekniker har som en av sina uppgifter att se till att förbandet har kontakt med omvärlden genom en satellitförbindelse, kallad Satcom. Med hjälp av den kan förbandsledningen kommunicera med högkvarter och chefer hemma i Sverige. Här tillhandahålls också internet och telefon för soldaterna, så att de kan höra av sig till sina anhöriga.

Stabsgruppen har bestått av åtta personer, signalister och tekniker som tillsammans bidragit till en bred kompetens, såväl civil som militär.

Kabelbrott

Det har blivit många långa timmar i sambandscentralen, felsökning på sambandsutrustning, letandes efter kabelbrott och återställande av bortglömda lösenord.

Nu återstår snart bara att vårda och packa alla radioapparater, datorer, många hundra meter kabel och inte minst satellitmottagaren, för att slutligen få anmäla: "Sierra Uniform, this is Echo Echo, closing station at home, out!"