Satsar på internationell certifiering

Försvarsmaktens Internationella Center har blivit ett internationellt nav och utbildningscenter där militärer, poliser och civila från hela världen möts och utbyter kunskap. Genom att få sina utbildningar certifierade av FN kan Swedint få en ännu tydligare roll, nationellt och internationellt, i det framtida fredssamarbetet.

Det nyligen lanserade kurskonceptet består av en civil, en militär och en polisiär kurs där deltagare från olika länder lär sig samverka och lösa problem över geografiska och kulturella gränser i en FN-stab. Den militära kursen certifierades redan 2007. Swedint har sedan länge ett nära samarbete med UN DPKO när det gäller att kvalitetssäkra FN-utbildningen. Diskussion om certifiering av FN-kurserna pågår kontinuerligt. En certifiering av kurskonceptet Integrated Mission Concept skulle innebära att konceptet blir internationellt kvalitetssäkrat som det enda i världen av sitt slag.

– Vi är för närvarande de enda i världen som samordnar och integrerar resurser på det här sättet. Detta är framtiden inom internationella operationer, säger Thomas Karlsson. Samarbetet kan till exempel innebära att militära enheter står för skydd och säkerhet i ett insatsområde medan civila hjälporganisationer arbetar med sjukvård och utbildning.

– Militären kan inte lösa allt själva. Vi måste lära oss samarbeta i multinationella miljöer, säger Frank Larsson, expert vid Swedint på civil-militära relationer. Idag genomför Swedint den operativa stabskursen (OPSK) tillsammans med FHS där internationella delkurser är obligatoriska. Swedint är därmed redan aktiva i det nya yrkes- och befattningskurssystemet. I framtiden hoppas Thomas Karlsson att utvecklingen av internationella kurser ska leda till att Swedint får en ännu tydligare roll inom den programbundna officersutbildningen.

– Vi gör detta hela tiden och vi blir bara bättre och bättre. Vi har en bra utbildningsplattform, bra personal och bra tekniskt stöd. Vi har också ett stort djup på såväl elever som på kompetens, hela vägen från juniorer till seniorer och många kunniga internationellt renommerade föreläsare. Förutom certifierade kurser mellan militärer, civila och poliser kan Swedint i framtiden komma att arbeta med och utveckla CJTF-kurser (Combined Joint Task Force) för högre chefer inom ramen för Nato-ledda insatser. En möjlighet är då att Swedint står som värd.

Nästa år kommer Swedint med stor sannolikhet att arrangera en NBG SOC (Staff officers course) och utbilda stabsofficerare till insatsförbandet BG11.