Så stödjer P 7 Jordbruksverket

P 7 har under några veckor stött Jordbruksverkets insats mot sjukdomen blåtunga med hjälp av personal från Hemvärnet. Nu förändras stödet.– Vi kommer att stödja med materiel och infrastruktur, säger kapten Kuno Larsson, beredskapssamordnare på P 7.

Kuno Larsson packar skrivbord som han ska köra till Jordbruksverkets nya områdesledningscentral i Klippan. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten

Han håller just på att lasta möbler som han ska köra till en ny områdesledningscentral i Klippan. Från centralen styrs arbetet med vaccineringar i närområdet. Det är idisslare som vaccineras, för att inte blir sjuka. Att låna ut möbler, bland annat skrivbord och stolar, är ett sätt för Försvarsmakten att stödja Jordbruksverket.
– Om det behövs fler ledningscentraler är vi beredda att stödja med infrastruktur. Det kan röra sig om till exempel lokaler och tillgång till telefon, säger Kuno Larsson.

Att Hemvärnets personal inte längre kan stödja insatsen beror på att de har haft ett avtal som inte är juridiskt riktigt (läs mer om det i artikeln uppe till höger). Fram till och med 10 oktober hjälper Hemvärnet Jordbruksverket. Dock kan några av soldaterna ändå komma att fortsätta arbeta för Jordbruksverket, men då som civila.
– I så fall gör de det utan uniform. Vi hjälper Jordbruksverket att komma i kontakt med vår hemvärnspersonal, ifall de vill anställa dem civilt. Det är samma duktiga män och kvinnor vare sig de bär uniform eller inte, säger Kuno Larsson.