Rekrytering pågår för fullt

Sveriges strategiska reserv under 2009/2010 kommer att utgöras av en luftburen skvadronstridsgrupp. Stommen i denna skvadron är årets värnpliktiga på K3, men dessa behöver förstärkas med tidigare värnpliktiga.

Urlastning av soldater från ett Herkulesplan. Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Den luftburna skvadronstridsgruppen kommer att stå i beredskap från den första januari 2009 till den sista september 2010 och kommer att bestå av kontraktsanställda soldater.
– Rekryteringen pågår för fullt, men vi behöver fler sökande, säger kapten Christian Einarsson, rekryteringsofficer på K3.

Soldaterna kommer att utbildas och förläggas i Karlsborg, men utbildningen kommer även att ske på andra platser i Sverige samt utomlands. Rekryteringen fram till IA09 kommer att pågå till den 9 november.