Regional slutövning i Norrbotten

Den 3-11 november genomförs den regionala slutövningen Höstlöv i Boden- och Luleåområdet. Deltagande förband är Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon i Boden, Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, Artilleriregementet i Boden, Hemvärnet, Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå samt Norrbottens flygflottilj och Helikopterskvadronen i Luleå.

Norrbottens pansarbataljon under övning i strid i bebyggelse på södra skjutfältet i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Samarbetet mellan förbanden och garnisonens väl utbyggda övnings- och skjutfältsområden medger en övning i en omfattning som man i andra delar av landet i bästa fall kan göra under riksomfattande arméövningar.

Målet med övningen är att genomföra en realistisk och prövande slutövning för inneliggande värnpliktiga där scenariot för övningen är snarlikt en fredsbevarande insats.

Deltagande soldater kommer att ställas inför en rad situationer inom hela konfliktspektrat, från humanitära insatser till väpnad strid och med inverkan av civil trafik och befolkning.

Patrullering, strid i bebyggelse, indirekt eld, flygunderstöd, underrättelseverksamhet, övergångar över Lule älv och CBRN-moment är några exempel på vad som kommer att övas.