Provkörning av nationellt träningsnätverk

Under fyra dagar vecka 40 provkördes för första gången en prototyp för ett nationellt träningsnätverk för simulatorer som finns på olika geografiska platser.

I stridsledningssimulatorn finns en luftbevakare, en flygstridsledare och en luftbevakare. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Michael Herre, simulatorsamordnare inom flygvapnet, ser många fördelar med att kunna öva i simulerad miljö, bland annat blir kostnaderna lägre när deltagarna inte behöver resa till övningen.
Michael Herre, simulatorsamordnare inom flygvapnet, ser många fördelar med att kunna öva i simulerad miljö, bland annat blir kostnaderna lägre när deltagarna inte behöver resa till övningen. Foto: Ulrika Kagg
Michael Herre, simulatorsamordnare inom flygvapnet, ser många fördelar med att kunna öva i simulerad miljö, bland annat blir kostnaderna lägre när deltagarna inte behöver resa till övningen. Foto: Ulrika Kagg

I en vanlig lektionssal på Luftstridsskolan i Uppsala har man kopplat upp en simulerad stridsledningscentral, StriC, där det sitter en flygstridsledare, en luftvärnsledare och en luftbevakare. Dessutom finns en insatsledare som kan fatta beslut om insats.

Med i övningen fanns också en stridspilot i flygsimulatorn för Jas Gripen vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, FLSC, i Stockholm och en så kallad Tactical Director samt en skytt vid riktsimulatorn för robot 70 i Halmstad. Den centrala övningsledningen fanns vid FLSC och stödes av lokala övningsledningar i Uppsala och Halmstad.

Miljön är mycket verklighetstrogen, i simulatorerna används samma system som i verkligheten. Under provet användes tre olika scenarier, där stridsflyg och luftvärn antingen samverkade eller bekämpade varandra. I alla scenarier leddes stridsflyg och luftvärn från StriC-simulatorn. Genom att använda olika scenarier kan man se vilka möjligheter träningsnätverket ger.

Ett nätverk av den här typen kan användas för att ge övningsdeltagare så realistiska förutsättningar som möjligt. De som övar känner igen systemen från sin egen vardag. Personal i olika funktioner kan sitta på sina vanliga träningsplatser och utbilda sig i systemen, träna och samöva eller för att förbereda sig för exempelvis internationella insatser.

– Beroende på vilka simulatorer som kopplas ihop skulle övningar kunna genomföras antingen gemensamt för armén, marinen och flygvapnet men även var för sig eller för valda delar av försvarsgrenarna, berättar Michael Herre, simulatorsamordnare vid Luftstridsskolan.

Under de senaste två åren har Försvarets Materielverk tillsammans med en projektgrupp arbetat med ett studieprojekt om nätverk för simuleringsanläggningar som finns på olika geografiska platser. Syftet med studieprojektet är att se hur nätverket skulle kunna stödja utbildning, träning, samövning, förberedelser för internationella insatser med mera.

Den prototyp för träningsnätverket som nu provas är det sista delprojektet i studien. Syftet med provet den här veckan är framför allt att göra en första analys av nyttan med ett sådant här träningsnätverk.