Pliktutredare på besök

Anders Svärd och Petter Nelin, ordförande och sekreterare i pliktutredningen besökte A 9 i Boden. Utredarna träffade och utfrågade värnpliktiga, officerare och kontrakterade soldater under en värnpliktsövning.

I ett stabstält vid A 9:s övning utanför Boden genomfördes besöket under fältmässiga förhållanden. Dagen avslutades med mat från bataljonens fältkök. På bild från vänster: Petter Nelin, Anders Svärd. Foto: Stefan Bokvist / Försvarsmakten

– En av våra uppgifter är att undersöka om det går att bygga soldatrekrytering på frivillighet istället för den nuvarande plikten. Om det visar sig vara den rätta vägen, hur ska vi då kunna åstadkomma detta genom olika lag- eller författningsändringar, säger Anders Svärd.

Pliktutredningen är en parlamentarisk kommitté bestående av sju deltagare från olika riksdagspartier. De arbetar på olika sätt att utreda en frivillig värnpliktsrekrytering, som nämnts. Under cirka ett år ska de jobba för att få fram ett underlag till regeringen med ett slutligt datum, 1 februari 2009.

– Vi arbetar på olika sätt. Det här är ett sätt, att fara ut och besöka förbanden i Sverige och samla information och erfarenheter. Ibland kan de vara på sin plats och ha ett extra värde att se människorna i vitögat och lyssna vad de har att säga. För att i andra fall, bara få en skriftlig information, säger Anders Svärd. Vi har också en annan mycket viktig uppgift inom kommittén - att undersöka hur man kan rekrytera mer kvinnor till försvarsmakten.

– Det har varit ett givande möte idag och vi har fått mycket användbar kunskap och information att arbeta vidare med, avslutar han.