Övningen avslutad – dags för nästa

Under fredagen avslutas övningen Fire Fox, där eldledare från armén kvalitetsgranskats. A 9:s pjäskompani har levererat närmare 1500 granater under veckan.– Nu är det dags att utvärdera övningen och se om eldledarna håller en jämn och godkänd nivå, säger Stefan Hansson, biträdande övningsledare.

Eldledarna har ställts på prov under Fire Fox. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
A 9:s trosskompani hade till uppgift att leverera ammunition till pjäserna under övningen.
A 9:s trosskompani hade till uppgift att leverera ammunition till pjäserna under övningen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
A 9:s trosskompani hade till uppgift att leverera ammunition till pjäserna under övningen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Eldledningsgrupperna har utvärderats i huvudsak i dessa kategorier: Call for fire, anfall till fots, anfall med eldledningspansarbandvagn (Ebpv90), grundläggande eldledningstjänst och reglementsskjutningar.

Trygghet för soldaterna

Utvärderingen syftar till att kontrollera att utbildningen på förbanden har följt Artilleriregementets direktiv och målsättningar för eldledningstjänsten och att utbildningen är likformig mellan förbanden. Artilleriregementet kan därefter sätta en kvalitetsstämpel på att utbildningen håller en jämn och godkänd nivå.
Det innebär även en trygghet för soldaterna att veta att de håller måttet och kan söka och delta i internationella insatser.
 
Bakom övningen ligger stora arbetsinsatser. Exempelvis har trosskompaniet tillhandahållit uppvärmd förläggning, drivmedel, ammunition, mat, vatten och möjlighet till bärgning och reparationer. Granatkastarplutonen vid I 19 har levererat granater såväl som lys- och rökammunition.

Positiv inställning

– Det engagemang och den positiva inställning som soldater och befäl i övningen har visat, och deras strävan att alltid försöka hitta lösningar på uppkomna problem har tillsammans bidragit till att övningen blivit mycket bra, säger biträdande övningsledaren Stefan Hansson.

Bland besökarna vid övningen märks Försvarets materielverk, som deltagit i syfte att följa upp användandet av eldledningsinstrumentet (EOI).

Medan de gästande soldaterna och befälen börjar hemresan förbereder sig A 9 och I 19 inför den kommande övningen NAX som för vissa enheter startar redan på lördagen.