Övning längs norrlandskusten

Korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall och stödfartyget HMS Visborg är under förflyttning nordvart. Fartygen förtöjer i Härnösand nu på fredag inför den kommande veckans övningsverksamhet i nordliga farvatten.

Korvetten HMS Sundsvall i Östersjön under ÖIB - övning internationell beredskap - i augusti i år. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

Att marinens fartyg syns längs Norrlandskusten är inte något som händer ofta.
– Sist vi övade norr om Gävle var år 2001, berättar örlogskapten Anders Hörnfeldt som är fartygschef ombord på korvetten HMS Gävle. Vi genomför oftast övningsverksamhet tillsammans med våra kollegor i Karlskrona eller marina enheter från andra länder och det medför naturligtvis att vi oftare styr kursen söderut.

Den nästkommande veckans övning omfattar bland annat navigationsövningar, stridstekniska övningar och skyddstjänstövningar ombord. Ytterligare ett syfte med övningen är att ge Marinens taktiska stab möjlighet att öva nationell marin insatsledning.
– För vår del blir den kommande övningsveckan en god förberedelse inför vår slutövning som ligger ytterligare någon vecka fram i tiden. Vi får en möjlighet att lägga tid på att öva oss själva och förbereda oss för de prövningar vi ställs inför då flottiljens förmåga att bedriva väpnad strid till sjöss ställs på prov, fortsätter Anders Hörnfeldt.

Tidigare år har den svenska marinens fartyg haft en hög internationell profil. Exempelvis har korvetterna Gävle och Sundsvall deltagit i den internationellt sammansatta marina FN-styrkan UNIFIL i Medelhavet utanför Libanons kust. Försvarsmaktens ansträngda ekonomi har dock medfört att tyngdpunkten för i år ligger på nationell övningsverksamhet. Fjärde sjöstridsflottiljens fartyg har under året övat såväl i Västerhavet som längs östersjökusten innan man nu nått norrlandskusten.

Under helgen den 3 till 5 oktober genomförs övningsförberedelser i samband med örlogsbesöket i Härnösand. Den 5 oktober kommer man att genomföra öppet skepp ombord på korvetterna mellan klockan 12.30 och 14.30 då allmänheten hälsas välkommen ombord.
– Besättningen ser fram emot att komma till Härnösand nu i helgen eftersom vi alltid har blivit väl emottagna när vi tidigare gjort hamnbesök längs norrlandskusten, avslutar Anders Hörnfeldt.