Övar för snabb utrymning i mörker

Det är full aktivitet på Arvidsjaurs skjutfält, veckans förbandsövning innehåller en rad olika stridsmoment. Ledningsplutonen på jägarbataljonens andra skvadron förövade på onsdagseftermiddagen inför den kommande mörkerstriden.– Vi övar utrymning av ledningsplats, plutonen ska genom strid kunna ta sig ur en situation i såväl dagsljus som mörker, berättar sergeant Daniel Hallström instruktör.

Soldaterna har fått rapport om fientlig verksamhet i anslutning till ledningsplatsen och tar sig snabbt till eldställningar för att kunna ta sig ur situationen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.
Troppchefen Siros Moeeni.
Troppchefen Siros Moeeni. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.
Troppchefen Siros Moeeni. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.

Övningsmomentets scenario är att bataljonens ledningsplats angrips. Ledningsplutonen som bemannar den ska då kunna ta sig ur situationen genom strid. Sedan ska plutonen kunna försvara terrängen i anslutning till platsen och ta ner utrustningen för att därefter omgruppera.
På ledningsplutonen kan soldater som är lastbils- eller bandvagnsförare även vara kulspruteskyttar eller signalister.

En av de soldater som bevakar ledningsplatsen får syn på fienden som är på väg och rapporterar vad som upptäckts.

Tempot ökar steg för steg

Snabbt kommer en av plutonens troppar ut och framrycker mot eldställningarna. Fienden bekämpas snabbt under ledning av troppchefen Siros Moeeni. Han har också avdelat två soldater för att skjuta lyspatroner med signalpistol.
– Det är bra att vi får nöta in det här torrt så att det sitter inför mörkerövningen ikväll. Vi kliver upp steg för steg i både tempo och säkerhet, säger lastbilsföraren och kulspruteskytten Fredrik Zetterlund från Sundsvall.

Nu närmar sig både slutövning och muck, hur känns det?
– Slutövningen ser jag fram emot men det känns inte så roligt att lämna värnpliktslivet, jag kommer att sakna Arvidsjaur och kompisarna.
Har du sökt för att fortsätta inom försvaret?
– Jag har sökt till FS 17 som åker till Afghanistan 2009, men jag vet inte om jag får åka. Jag har också funderat på att utbilda mig till officer men jag har inte sökt än, säger Fredrik Zetterlund.