Operation Linewatch – krävande baskerövning

Under vecka 42-43, 13-20 oktober genomförde andra vakt- och insatsplutonen vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur övningen ”Operation Linewatch”. Övningen skulle slutligen leda till att soldaterna erövrade den blå baskern med Norrlands dragoners märke. Plutonchefen, löjtnant Per Hansson berättar om övningen.

Plutonen hade under övningen bland annat till uppgift att eskortera transporter av personal och material i centrala Arvidsjaur. Foto: Per Hansson/Försvarsmakten
Basker på!
Basker på! Foto: Kent Norberg.

– Riktigt förväntansfull begav jag mig ut i skogen. Det var baskerprovets första dag, Äntligen! Tänkte jag. Jag visste och förväntade mig att det skulle bli tufft men jag var inte beredd på vilken sorts tuffhet. Styrka, kondition och allmän fysisk aktivitet går an men det skulle visa sig att det fanns andra faktorer som var mer krävande, sa dragon Holmgren när övningen inleddes.

Kriminell verksamhet

I övningens scenario hade den kriminella verksamheten i området kring Arvidsjaur ökat drastiskt. Ett flertal personer har blivit misshandlade, grova stölder har förekommit och personer har blivit utsatta för olika hot. Polisen misstänkte att en kriminell organisation med namnet ”Blod & Ära” låg bakom huvuddelen av incidenterna.

Under måndagen fick bataljonsledning i Arvidsjaur ett anonymt brev där det framgick att den kriminella organisationen hade planerat att spränga samt råna ett flertal militära byggnader i området kring Arvidsjaur.
Andra vakt- och insatsplutonen fick omedelbart uppgiften att utgångsgruppera till ett skyddsobjekt som var av yttersta vikt för bataljonen. Objektet skulle bevakas och skyddas.

Eskort och spaning

Då plutonen var utgångsgrupperad gavs det order från bataljonen att plutonen skulle genomföra ett antal eskorter samt spana mot några olika punkter i närområdet. Uppgifterna fördelades till respektive grupp och några timmar senare var plutonen i full gång med att lösa alla uppgifter.
Eskorterna genomfördes med två fordon och gruppen som var ansvarig för denna uppgift transporterade personal samt material mellan olika punkter hela dygnet.
Spaning genomfördes under ett antal timmar vid två tillfällen. Då framkom det att på några av de platser som övervakades förekom bland annat vapenhandel. Det rapporterades självklart till bataljonsledningen.

Under en rutineskort på gatorna i Arvidsjaur under fredagen blev en grupp om sex soldater tillfångatagna av medlemmar ur Blod & Ära. Soldaterna fördes till organisationens högkvarter som var beläget i industriområdet. Vid högkvarteret spelades det in en video där en högt uppsatt medlem i Blod & Ära vid namn Fleming Pilkington hotade att döda soldaterna om inte plutonen uppfyllde hans krav. Videon sändes till bataljonen som analyserade bandet och gav order till plutonen att frita gisslan och gripa Fleming Pilkington.

Kriminell ledare greps

Sex timmar senare låg plutonen utgångsgrupperad utanför Blod & Äras högkvarter för att genomföra fritagning av sina kamrater. Klockan 20.20 satte första personen i plutonen sin fot innanför stängslet och insatsen började. Inledningsvis stötte plutonen på beväpnade vakter som öppnade eld. Vakterna nedkämpades snabbt av plutonens understödsgrupp. Första grupp påbörjade genomsök i huvudbyggnaden. Övriga grupper säkrade området i anslutning till huvudbyggnaden. Fleming Pilkington greps kort därefter och första grupp hittade sina tillfångatagna kamrater oskadda. Plutonen tillkallade därefter den lokala polisen som kom till platsen och tog hand om brottslingen.

Utbildningskontroll

På lördagsmorgonen klockan 06.00 avbröts operationen och förutsättningen för övningen ändrades. Här inleddes utbildningskontrollen där enskild soldats färdigheter kom att prövas under ett antal dygn. Första momentet var fälttest 2 kilometer där tidskravet är 11.30 minuter.

Efter detta genomfördes materielkontroll för att likställa utrustningen, under detta moment fick soldaterna lämna ifrån sig all sin mat. Under resterande del av lördagen genomfördes olika moment för att soldater skulle få en chans att testa sitt psyke. I slutet av denna del av övningen fick varje soldat skriva en uppsats om hur de upplevde sin situation vid det tillfället, några beskrev det så här:

”Trött, trött och åter igen trött. Ungefär så skulle jag sammanfatta det jag känner och hur jag mår just nu. Trots detta har jag fortfarande baskern i min vänstra benficka och jag kommer inte ge upp förrän jag har tillåtelse att sätta den på huvudet.” skrev dragon L. Nielsen.
     
”Vi är soldater från Arvidsjaur, vi misslyckas inte.” skrev dragon F. Larsson.

”Det jobbigaste som har varit under senaste dygnen är ovetskapen om hur länge vi ska hålla på och vad som kommer hända. Samtidigt som det är det som har gjort det lite spännande och fått en att aldrig slappna av helt.” var dragon P Söderbergs ord.

Tuff avslutning

Natten till söndagen genomfördes en nattorientering på cirka 20 kilometer. Orienteringen genomfördes stridsparsvis. Orienteringen var uppbyggd så att soldaterna fick en fråga vid varje kontroll. Svarade man fel fick man fel koordinater vilket lede till att man fick gå tillbaka. Då man kom till nästa punkt för att välja ett annat alternativ.
Första stridsparet var i mål efter fyra timmar medan det sista var i mål efter tolv timmar.
Efter några timmars sömn påbörjades olika moment för att åter testa enskild soldats färdigheter. Några av momenten var skarpskjutning, göra upp eld, prov på säkerhetsbestämmelser på Ak 5, handhavande av Radio 180, sjukvård, orientering samt fys.
Söndagsnatten spenderades i enskilda förläggningar utspridda i skogen där kontakt med varandra var förbjuden.

Basker på!

Hela måndagen spenderade plutonen med övriga skvadronen och genomförde slaktutbildning där varje pluton fick en ren att tillreda och äta.
Klockan 16.00 på måndagseftermiddagen stod plutonen uppställda på korumplatsen vid Östermyrbergets norra spets. Här tog baskerceremonin vid och efter ett tal från bataljonchefen kommenderades:
– Mössa av, basker på!  

Jag är helt övertygad om att samtliga soldater i plutonen har flyttat sina gränser på vad det klarar av under övningen. Övningen har varit fysiskt påfrestande men framförallt har den psykiska biten varit otroligt tung då de aldrig har vetat vad som komma skall.

De följande veckorna bjuder på nya utmaningar och uppgifter till plutonen. Första anhalten kommer vara att överta ansvaret för kasernvakten i Arvidsjaur.