Officer dömd till fängelse

Den officer som åtalats för bland annat sexuellt utnyttjande av underårig dömdes på torsdagen till fängelse i tre år och sex månader. Försvarsmakten vill säga upp officeren och anmäler honom därför till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Officeren, en överstelöjtnant anställd i utlandsstyrkan, omplacerades till Högkvarteret från sin utlandstjänstgöring i och med att han blev häktad. Han greps den 23 augusti och häktades tre dagar senare.

På torsdagen dömdes mannen av Stockholms tingrätt på sju punkter. Tingsrätten finner honom skyldig till bland annat våldtäkt mot barn, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, misshandel och sexuellt ofredande. Domen lyder på fängelse i tre år och sex månader. Officeren har nekat till samtliga åtalspunkter.
– I domskälen har rätten skrivit att det ligger i straffet att officeren sannolikt kommer att avskedas från Försvarsmakten, säger förste försvarsjurist Gunnar Jonason.

Försvarsmakten har i dag anmält mannen till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. ”Den brottslighet för vilken officeren är åtalad är av sådan art att förutsättning för ett fortsatt förtroende för honom som anställd i Försvarsmakten inte längre kan föreligga”, heter det i anmälan. 
– Vi har läst domen och frågan om officerens framtid i Försvarsmakten ska avgöras i Försvarets Personalansvarsnämnd (FPAN). Brott av den här svårighetsgraden har vi dock aldrig tidigare haft uppe, säger Gunnar Jonason.