Officer åtalad

Under torsdagen väcktes åtal mot den officer, en överstelöjtnant anställd i utlandsstyrkan, som sedan den 26 augusti har suttit häktad misstänkt för misshandel och sexuellt utnyttjande av underårig.

Enligt stämningsansökan har den åtalade vid upprepade tillfällen från år 2001 till och med december 2006 haft sexuellt umgänge med en underårig. Därtill ska han vid ett tillfälle uppsåtligen ha misshandlat sin fru. Åtalspunkterna är grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt utnyttjande samt sexuellt ofredande.

Officeren nekar till alla åtalspunkter.
– Han hoppas få en möjlighet att förklara sig för rätten, säger den åtalades advokat Marie Schaub.

Att det tagit lång tid från det att officeren häktats till det att åtal väckts beror på den omfattande brottslighet som enligt stämningsansökan har ägt rum.

Officeren omplacerades från sin utlandstjänstgöring i och med att han blev häktad, och han är anmäld till Försvarsmaktens ansvarsnämnd.

Hur ärenden behandlas i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN

1. Ett ärende kommer in till FPAN. Endast förbandschefer kan göra en anmälan. I anmälan beskrivs vem som anmäls och varför.
2. Anmälan meddelas den berörda individen, som har möjlighet att kommentera den.
3. Utredning sker vid juridiska staben.
4. Ansvarsnämnden sammanträder och beslutar i ärendet.
5. Beslutet kan sedan överklagas till en allmän domstol.

FPAN består av sju personer med produktionschefen som ordförande. Personaldirektören och chefsjuristen samt en förbandschef är ledamöter, tillsammans med tre fackliga representanter. De beslut som tas i nämnden gäller disciplinära påföljder som varningar och löneavdrag, samt åtalsanmälan och avstängning som avskiljande från anställning genom uppsägning eller avsked.

Alla anställda i Försvarsmakten, utom de som är tillsatta av regeringen kan prövas i FPAN