Nygammalt övningskoncept

Övning LEX, som hållits på Lombens skjutfält utanför Kalix, var en fortsättning på övningen NAX som startade i Boden i mitten av oktober. På Lomben blev det skarpare på framförallt ett plan: I 19:s skyttekompani var på plats med sina 175 soldater för att gå i fronten och bland annat eldleda artilleripjäser mot fientliga grupperingar.– Det är jättebra att vi börjar samarbeta mer och mer, säger major Magnus Jonsson, kompanichef.

Kompanichefen Magnus Jonsson ger över kompaniövningsnätet order om fortsatt anfall. Till höger: Pansarbataljonens chef, överstelöjtnant Lars Karlsson. Foto: Evert Evertsson/Försvarsmakten

Denna form av samövning har inte gjorts med värnpliktiga vid I 19 på mer än tio år. Detta helt enkelt för att det är så länge sedan det fanns ett skyttekompani vid regementet. Visserligen utbildades 2007-2008 ett så kallat lätt skyttekompani vid regementet, men det ingick i NBG:s snabbinsatsbataljon.

Uppgiften för kompaniet var att, med stöd av artilleribataljonen vid A 9, avbryta ett träningsläger där de fientliga ”Klykers” övar upp sina styrkor som terroriserar befolkningen i det fiktiva landet X-land.

Redan i inledningen av anfallet stötte man på patrull i form av en fientlig grupp som öppnade eld mot kompaniets första pluton, som ledde konvojen av bandvagnar mot målet. Med stöd av ROE, Rules of Engagement, alltså insatsregler, besvarades elden och motståndet, här i form av pappfigurer, nedkämpades. Kompanichefen valde sedan en alternativ väg till den så kallade omlastningsplatsen varifrån eldledningen av artilleri skulle ske.

Säkerheten är A och O

– Det här är egentligen ett nygammalt sätt att agera. Men med hänsyn tagen till att vi under de senaste åren tid har relativt liten erfarenhet att utbilda större förband i avsutten strid har det gått bra. Det har varit många inblandade och övningen har ställt stora krav på cheferna som har mycket att hålla reda på. Särskilt med tanke på att allt skett med skarp ammunition, säger Magnus Jonsson.
– Vid den här typen av övning är det väldigt viktigt att alla vet var de är hela tiden. Säkerheten kommer självfallet i första rummet, en säkerhetskontrollant finns hela tiden med i varje grupp.

Fientligt stridsfordon oskadliggjordes

Väl framme vid omlastningsplatsen gjordes en snabb avsittning från bandvagnarna och stridsställningarna intogs en bit bort och eldledningsgruppen kunde börja leda indirekt eld från artilleripjäser som fanns grupperad i området. Det första målet blev ett fientligt stridsfordon som observerades i ett vägskäl cirka 1000 meter bort. Koordinater skickades via eldledare i skyttekompaniet till artilleristerna som med en eldstöt, cirka 12 granater, oskadliggjorde fordonet.

Spaningsuppgifter visade att längre bort fanns en gruppering ur ”Klykers” som anföll en liten by med granatkastareld. Nya koordinater togs fram och artilleriets haubitspjäser skickade iväg en ny salva och fienden var bekämpad.

Hela övningsmomentet repeterades flera gånger så de olika plutonerna i kompaniet fick öva sig i olika roller och därmed få en bättre förståelse och överblick över hela händelsekedjan.