Ny svensk chef i NNSC

Tisdagen den 30 september genomfördes chefsbyte på den svenska delegationen till Neutral Nations Supervisory Comission (NNSC) i Korea. Efter två år på befattningen som Member och svensk delegationschef överlämnade generalmajor Sture Theolin ansvaret till generalmajor Christer Lidström.

Johnny A Weida, Sture Theolin och Christer Lidström. Foto: Kwon Hyok Pae/VISC

Ett stort antal inbjudna gäster, bland annat svenska Koreaveteraner, närvarade då generalmajor Johnny A Weida genomförde ceremonin på Knight Field, Yongsan Base i Seoul.

Efter en veckas överlämning mellan Sture Theolin och Christer Lidström genomfördes det formella chefsbytet vid den svenska delegationen till NNSC tisdagen den 30 september.

Värd för evenemanget var generalmajor Johnny  A Weida, Deputy Chief of Staff, United Nations Command. Fyra nationer formade hedersvakten och för musiken svarade musikkåren från den sydkoreanska första divisionen.

För alla deltagarna blev det en värdig och minnesvärd ceremoni som inleddes med ett anförande av den åttonde arméns präst varefter blommor överlämnades till fru Theolin. Hedersvakten inspekterades av de två svenska generalmajorerna varpå värd, utgående och inkommande svensk Member talade till gästerna.

Dagens varmaste och enda stående applåder gavs till de tolv svenska Koreaveteraner som närvarade vid ceremonien. Svenskarna var bland de första som tjänstgjorde vid fältsjukhuset i Korea då Sverige engagerade sig i kriget den 23 september 1950.

Den officiella ceremonien avslutades med en mottagning för cirka 150 gäster på Dragon Hill Lodge på Yongsan Base.

Det var glädjande att konstatera att även Polen fanns representerade vid detta tillfälle. Polen, som 1995 tvingades lämna sin permanenta närvaro i Korea har under åren besökt NNSC två-tre gånger årligen. Brigadgeneral Gocul och överstelöjtnant Pidanty förväntas återkomma i januari 2009 för att formellt underteckna de protokoll som är resultatet av NNSC veckovisa möten i Panmunjom.