Nordiskt artilleri samövar

Norska, finska och svenska soldater tog på söndagen tillsammans emot de sista instruktionerna. Det var startskottet för den nordiska artilleriövningen NAX.– Det här är nyttigt, vi gör ungefär samma förberedelser som om vi skulle åka till Afghanistan, säger den norska bataljonschefen Ivar Omsted.

Övningsledaren Thomas Lindell hälsade soldaterna välkomna. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
På söndagen fick de 600 soldaterna från de olika länderna den sista finslipningen innan de begav sig in i Bodenskogarna.
På söndagen fick de 600 soldaterna från de olika länderna den sista finslipningen innan de begav sig in i Bodenskogarna. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Ivar Omsted får ett välkomnade handslag av Thomas Lindell.
Ivar Omsted får ett välkomnade handslag av Thomas Lindell. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
På söndagen fick de 600 soldaterna från de olika länderna den sista finslipningen innan de begav sig in i Bodenskogarna. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Ivar Omsted får ett välkomnade handslag av Thomas Lindell. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten

120 norska och 40 finska soldater har under helgen och i slutet av förra veckan kommit till Boden. Med sig har de artilleripjäser, fordon och annan utrustning. Nu väntar en veckolång övning i Bodenskogarna.
– Transporterna har gått bra, vi har inte haft några olyckor. Nu är vi redo att komma ut, säger Ivar Omsted.

Torrövning

På söndagen tog den svenska bataljonschefen Thomas Hultmark befälet över de 600 soldater som ska öva tillsammans. Den första dagen ägnades åt så kallad torrövning, vilket i korthet går ut på att testa all utrustning för att all teknik ska tala samma språk.
– Det här är en viktig del för att allt ska kunna fungera perfekt när skarpskjutningarna inleds, berättar Thomas Lindell, övningsledare och ställföreträdande chef vid Artilleriregementet, A 9, i Boden.

Konfliktskalan

Övningen går ut på att träna internationella metoder i indirekt eld, öva förmåga att samarbeta med förband från andra länder och ge officerare och soldater erfarenheter inför internationell tjänst inom hela konfliktskalan. Det är något av grunden till övningen. För att göra allt så verkligt som möjligt är scenariot en spelad konflikt som ska spegla en verklighet i ett missionsområde någonstans i världen.

Det här innebär också att det inte bara är själva artillerikunskaperna som tränas. Idag ska alla soldater, oavsett vilken tjänst de har, vara tränade för hela konfliktskalan. De ska till exempel kunna agera och göra rätt bedömningar när det blir uppror bland civilbefolkningar och hjälpa till med humanitära insatser.

– Soldaterna från de olika länderna får i princip träna allt, och det viktigaste är att kunna öva tillsammans med länder som vi samverkar med under internationella insatser, säger Thomas Lindell.

Engelska arbetsspråk

Close air support (flygunderstöd av Jas), skjutning med olika vapensystem och arbete med sensorer är några delar som övas under veckan. Arbetsspråket är hela tiden engelska.

Förutom soldater från Norge, Finland och A 9 så deltar även delar av I 19 och F 21. Det sistnämnda förbandet har en viktig funktion vad gäller just Close air support.