Nödvändigt underhåll

En QRF-styrka (Quick Reaction Force) från P 4 har kallats till Bulid utanför Uddevalla för att kväsa ett uppror. Efter att uppgiften är löst behöver kompaniet fylla på sina förråd av mat, vatten, drivmedel och övriga förnödenheter.

Stridsfordon lastades upp för transport på landsväg. Movconplutonen lejde fri väg för de tunga ekipagen. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Trängregementet har till uppgift att förse de stridande förbanden med mat, vatten, drivmedel, reservdelar och annat som behövs för att förbanden ska kunna verka.
Trängregementet har till uppgift att förse de stridande förbanden med mat, vatten, drivmedel, reservdelar och annat som behövs för att förbanden ska kunna verka. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Trängregementet har till uppgift att förse de stridande förbanden med mat, vatten, drivmedel, reservdelar och annat som behövs för att förbanden ska kunna verka. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Ett förband klarar sig ett par dagar med de förnödenheter de har med sig, men sedan behöver de få tillskott. Trängregementet har till uppgift att förse de stridande förbanden med mat, vatten, drivmedel, reservdelar och annat som behövs för att förbanden ska kunna verka.

En underhållsomgång sändes därför till Bulid under onsdagen. Kompaniet fyllde upp sina förråd och var sedan redo att gå vidare i övningen. Detta skedde genom att fordon lastades upp på stridsfordonstransporter. Movconplutonen från Trängregementet fanns på plats för att dirigera trafiken och leja fri väg för de tunga transporterna.

(Movcon = movement control = transportrörelser)

Övning Västra Götaland pågår till och med lördag. Drygt 2000 soldater från K 3, P 4, Trängregementet och Ing 2 deltar.