Möjligheternas yrke och yrkets möjligheter

På måndagen var det rekryteringsdag på Luftstridsskolan. På podiet stod representanter från Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg.

Läktaren i idrottshallen vid Uppsala garnison var fylld av värnpliktiga från Luftstridsskolan och Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum. På programmet stod en samling på temat ”möjligheternas yrke – vägen dit – yrkets möjligheter”. Syftet var att ge soldaterna en bredare inblick i officersyrket.

Stora förändringar

Utbildningssystemet har genomgått stora förändringar de senaste åren. Idag kan man antingen välja att gå officersprogrammet, en treårig akademisk utbildning, eller välja att bli specialistofficer, en utbildning på tre terminer. För den som inte gjort värnplikten finns möjlighet att gå en aspirantutbildning för att sedan bli specialistofficer.

Eftermiddagen började med en presentation av officersyrket i form av personliga erfarenheter varvat med filmer. Man ville ge de närvarande soldaterna en inblick i hur många olika yrken som egentligen finns i ett. Det kan vara allt från flygstridsledare till sambandsofficer, från pilot till markteletekniker och allt däremellan. Det blev också information om hur en vanlig dag under studietiden kan se ut och vilka antagningskrav som gäller. Presentationen hölls av representanter från Försvarshögskolan, Militärhögskolan Karlberg samt en kadett som studerar vid Karlberg.

Ställa frågor

Efter inledningen fanns möjlighet för soldaterna att ställa frågor till officerare inom olika yrken vid Luftstridsskolan. Dessutom fanns kadetter vid Flygskolan på plats för att berätta om pilotutbildningen.

– Jag har funderat på att söka vidare efter lumpen, berättade Mustafa Yildiz, men jag vet inte vilken inriktning jag är mest intresserad av.

Under vecka 43 till 45 ska alla förband få besök.