Misstänkta sexuella ofredanden

Två kvinnliga värnpliktiga misstänks ha blivit sexuellt ofredade vid tre tillfällen av en värnpliktig man. Två av händelserna ska ha skett i juli i år, den tredje den 28 oktober. De tre värnpliktiga tillhör samma kompani och samtliga händelser ska ha ägt rum i deras bostadskaserner på regementet.

Kvinnorna anmälde händelserna till sitt närmsta befäl. Regementet har polisanmält händelserna och inlett en intern utredning. Den misstänkte soldaten är tjänstebefriad under den tid den interna utredningen pågår. Alla inblandade får stöd av regementets konsulenter.
– Det som har hänt är fullständigt oacceptabelt och är inte i linje med Försvarsmaktens värdegrund. Vi ser allvarligt på detta och tar tydligt avstånd från alla typer av kränkningar säger ställföreträdande regementschef överste Rickard Johansson. 

Regementets förtroendevalda värnpliktiga informerades sent onsdags om det inträffade. Andreas Lindén Huvudförtroendeman och Annika Christiansson, förtroendevald inom Nätverk Kvinnliga Värnpliktiga (NVK) kommenterar händelsen:
– Det är mycket tröttsamt att det här händer igen. Det är varje soldats ansvar att se till att detta inte händer. Tjejerna på P 4 upplever inte att detta är ett problem på regementet och alla, oavsett om man är kille eller tjej, tycker att det är jobbigt när sådant här händer.