Ministerbesök vid F 21

Försvarsminister Sten Tolgfors besökte Norrbotten och F 21 onsdagen den 22 oktober. Värd för besöket var Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson.

Försvarsminister Sten Tolgfors provar F 21:s flygsimulator. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten

Besöket inleddes på F 21 där förbandschefen Per Nilsson beskrev garnisonen och de utmaningar vi står inför. Flygchefen Mats Hakkarainen informerade besökarna om erfarenheter efter flygövningen Red Flag i USA. Från Försvarets materielverk var Laci Bonivart på plats och presenterade verksamheten vid provplats Vidsel. Avslutningsvis fick Sten Tolgfors genomföra ett flygpass i simulatorn.

Besöket fortsatte sedan med helikoptertransport upp till Boden.

På Rödbergsfortet hölls en presskonferens som följdes av ett CAS-moment där samarbetet mellan F 21 och A 9 visades. CAS betyder close air suport och innebär att man använder vapen för att understödja markförband. Resten av dagen presenterades förbanden i Boden och deras verksamheter.

Nedan kan ni läsa försvarsministerns inledande ord till de lokala medierna i Norrbotten. Observera att texten är en direkt avskrift av hans ord och därigenom ej skriftspråk.

"Det är väldigt trevligt att vara här. Inte minst då vi har kunnat lämna besked om att det inte är aktuellt med förbandsnedläggningar. Anledningen till detta är att vi under året har gjort grundjobbet på två områden som har gjort detta besked möjligt. Det första är att vi har haft en genomförandegrupp som har jobbat igenom materielförsörjningen, både vad som gäller enskilda projekt och hela materielförsörjningsprocessen. Detta har gjort det möjligt att frigöra resurser som vi flyttar till förbandsverksamheten. Det är 2,3 miljarder som över tid sparas på materielsidan. Det är 2,2 miljarder som lyfts över till förbandsverksamheten, så att pengarna blir kvar i Försvaret. Då vill jag göra den reflektionen att för nått år sedan spekulerades det i media om besparingar på Försvaret i en storleksordning på fem miljarder. Av detta blev det istället 500 miljoner. Jag mycket glad att pengarna stannar i Försvarsmakten. Det som sparas på materiel lyfts över till förbandsverksamhet och inte ut från verksamheten.

Det andra är att det som präglades mycket under våren var ett underskott som Försvarsmakten hade inom förbandsverksamhet på en och en halv miljard. Det hade då uppkommit utan att man hade fått några betydande ofinansierade nya uppgifter, utan att besparingar hade skett. Detta gav i sin tur upphov till en diskussion till hur Försvarsmakten kan ta in de pengarna. Då kunde ni läsa i tidningarna, hur enda dagen det ena skulle halveras, och det andra halveras. Det kom då också spekulationer om nedläggningar av förband. Vi gjorde då så att vi tillsammans med Försvarsmakten tog fram vad vi kallade för färdplan för ekonomisk balans.

Den består av tre delar. Den ena är interna besparingar som Försvarsmakten gör själva. Den andra är överföringar från materielsidan till förbandsverksamheten. Den tredje är en kraftfullt utvecklad ekonomistyrning av Försvarsmakten. Som ni också känner till så har det under senare delen av sommaren tillförs Försvarsmakten en ny generaldirektör med mycket djup kunskap i Försvarsmakten ekonomi och ekonomistyrning, för att se till att det inte händer igen, och dessutom se till att de resursförstärkningar som ges till förbandsverksamhet verkligen ger avsedd effekt. Det gör också att vi får en ekonomi i balans inför 2010 och det är viktigt för mig därför att 2010 ska nästa försvarsbeslut börja gälla för åren 2010 till 2014.

Nu går Försvarsdepartementets arbete in i detta, att titta på den framtida inriktningen för försvaret, den framtida uppgiften och dimensioneringen av Förvarsmakten som kommer att läggas fram för riksdagen under våren. Så vi har kunnat stänga butiken för diskussionen om förbandsnedläggningar och hur materieleffektiviseringar ska ta ut och arbetet med färdplanen.

Som jag sa till min gamle vän Olle Lindström så var det en trevlig tid att komma hit på nu därför att nu har vi kunna ta med oss detta besked gällande förbandsverksamheten att lämna över. Och vi har börjat dagen på F 21 i Luleå, vi har flugit hit med helikopter och vi kommer nu under eftermiddagen att få demonstrationer av verksamheten här, sen avslutar vi dagen med en träff för allianspolitiker i Luleå."