Militärobservatör tas hem från Kongo

En svensk officer i Kongo är misstänkt för umgänge med prostituerade och har därför tagits hem för förhör.

Under tiden som utredning sker är officeren omplacerad från utlandsstyrkan till Högkvarteret. Ärendet är också anmält till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Försvarsmakten föregriper givetvis inte den kommande utredningen, som ska pröva den eventuella grunden för misstankarna. Det förekommer ibland att parter i olika insatsområden försöker få bort utländska observatörer genom att framföra falska uppgifter.