MHS Karlberg får ny skolchef

Överste Mats Danielsson tillträder som ny skolchef på Karlberg den 1 januari 2009, när nuvarande skolchefens förordnande går ut. I och med att nuvarande skolchefen kommer att börja ta över sin nästa befattning från oktober kommer ställföreträdande chefen MHS Karlberg, överstelöjtnant Mats Alnevik, att vara tjänsteförrättande chef fram till januari 2009.

Mats Danielsson.
Mats Danielsson.
Mats Danielsson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Mats Danielsson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Mats Danielsson är född i Porjus 1962. Sin militära bana började han som plutonsofficer på Norrlands dragonregemente (K 4) år 1980. Han arbetade där i befattningar från instruktör till plutonchef fram till 1988. Efter ett år som lärare på Stridsskola Nord 1988-1989 gick han över till Norrbottens flygflottilj (F 21). Där startade han som ställföreträdande kompanichef 1989 och året därefter kompanichef. Därefter följde befattningar som stabsofficer i Milostab Nord och i Högkvarteret.

Under åren 2000-2002 var han adjutant hos överbefälhavaren, för att därefter återvända till F 21 i olika befattningar fram till sin nuvarande befattning som ställföreträdande flottiljchef.

Mats Danielsson har förutom de vanliga militära skolorna genomfört utbildningen Joint psychological operations staff planning hos armén i USA.

Avgående skolchefen, överste Urban Molin har påbörjat överlämningen till sin kommande befattning som chef för specialförbandsledningen. Den 1 januari tillträder han den befattningen.

Urban Molin har under sin tid som skolchef på Karlberg tillsammans med Försvarshögskolan lett den stora omvandlingen av den grundläggande officersutbildningen till en av Högskoleverket godkänd utbildning som ger 180 högskolepoäng. Denna utbildning genomförs nu av Försvarshögskolan på Karlberg. Vissa delar av utbildningen, bland annat kadetternas övningar genomförs i Försvarsmaktens regi.

Vill du läsa mer om hur utbildningen ser ut i dag kan du göra det under rubriken "Utbildningen på Karlberg".